Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Вітаємо нашого колегу Ірху Сергія Володимировича із успішним захистом дисертації!

DSC_0689

Вітаємо нашого колегу Ірху С.В. із успішним захистом дисертації!
Дисертаційна робота Ірхи Сергія Володимировича на тему «Підготовка коренів зубів до ортопедичного лікування з урахуванням обраної конструкції» була виконана на кафедрі ортопедичної стоматології та ортодонтії Київського медичного університету під керівництвом завідувача кафедри, д.мед.н., професора Дорошенко Світлани Іванівни.


За матеріалами дисертації автором опубліковано 13 наукових праць, з них 4 статті у фахових виданнях України, 1 стаття – у журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз, 6 тез у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, отримано 2 деклараційні патенти України на корисну модель.

Захист відбувся 28 квітня 2017 року на спеціалізованій вченій раді Д 44.601.01 Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава.