Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

АДМІНІСТРАЦІЯ

vdmitrov
ВАСИЛЬЄВ  ДМИТРО  ВОЛОДИМИРОВИЧ

Директор Харківського інституту медицини та біомедичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет», доцент кафедри хірургії серця, магістральних судин і дитячої хірургії ХМАПО, серцево-судинний хірург вищої категорії, кандидат медичних наук.

Дата і місце народження: 16.08.1978 р., м. Харків
Телефон моб .: 093 130 44 73
E-mail: dr.vasylyev @kmu.edu.ua

Закінчив Харківський державний медичний університет у 2001 році за спеціальністю «лікувальна справа». З серпня 2001 по січень 2003 року проходив інтернатуру з хірургії в ІЗНХ АМН України на базі кафедри госпітальної хірургії ХДМУ. У січні 2003 року закінчив інтернатуру і отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургія». З січня 2004 року працював молодшим науковим співробітником відділення кардіохірургії та патології кровообігу ІЗНХ АМНУ. У 2004 році пройшов спеціалізацію в ІССХ АМНУ ім. М.М. Амосова на базі кафедри хірургії серця і магістральних судин КМАПО ім. П.Л.Шупика та отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургія серця і магістральних судин». З січня 2007 року переведений на посаду лікаря серцево-судинного хірурга відділення кардіохірургії та патології кровообігу ІЗНХ АМНУ. У 2004 році запланував, а в 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Лікування і профілактика рецидиву кровотечі з флебектазій стравоходу і шлунка у хворих на цироз печінки». З 2009 року працював асистентом, а з 2015 року по теперішній час – доцентом кафедри хірургії серця, магістральних судин і дитячої хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти. За сумісництвом працює доцентом кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії і топографічної анатомії медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

У 2017 році закінчив заочне навчання в УІПА, де отримав ступінь магістра за спеціальностями «Педагогіка вищої школи» та «Управління навчальним закладом». Також у 2017 році закінчив навчання в ХМАПО на факультеті менеджменту в охороні здоров'я, де отримав кваліфікацію «Менеджер охорони здоров'я».

Займається лікувальною роботою, надає кваліфіковану спеціалізовану допомогу хворим з хірургічною серцево-судинною патологією. Надає кваліфіковану консультативну допомогу пацієнтам Харкова, Харківської та Сумської областей. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія» і вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія серця і магістральних судин». Є дійсним членом Асоціації серцево-судинних хірургів України, дійсним членом Європейської Асоціації кардіоторакальних хірургів (ID 294691).

За весь час роботи в практичній охороні здоров'я активно займається науковою діяльністю. Має 73 наукових роботи, з них 1 монографія, 21 патент на винаходи і корисні моделі. Основними напрямками наукової та практичної діяльності є розробка нових та удосконалення відомих методів діагностики, лікування і профілактики патології серця, судин та іншої хірургічної патології, медична освіта, менеджмент охорони здоров'я, клінічні дослідження.

Вільно володіє англійською мовою (CEFR Level B2 FCE), німецькою мовою (може висловлюватися і читати зі словником), комп'ютером. Одружений, має двох доньок.

Контактна інформація: е-мейл – dr.vasylyev@kmu.edu.ua​,
адреса – м. Харків, вул. Садова, 11.