Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Відокремлений структурний підрозділ

Харківський інститут медицини та біомедичних наук Приватного вищого начального закладу "Київський медичний університет" був створений в 2017 році. 

Основними напрямами діяльності Інституту є: 

  • здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, у т.ч. іноземних громадян за ступенями вищої освіти "магістр", "доктор філософії" та "доктор наук" за спеціальностями 222 "Медицина", 221 "Стоматологія" у галузі знань 22 "Охорона здоров’я" відповідно до освітніх програм;
  • підготовка громадян України, іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України;
  • здійснення підготовки осіб до вступу у вищі навчальні заклади інших країн;
  • перепідготовка та проведення стажування медичних і фармацевтичних фахівців;
  • здійснення науково-дослідної роботи в сфері медичних і біомедичних наук;
  • здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти та науки.