Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання психіатричної і наркологічної допомоги в Україні та світі. Особистісно-орієнтована психотерапія» 20.10.2017 р.

IMG_5624Вельмишановні колеги!

20 жовтня із величезним успіхом відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання психіатричної і наркологічної допомоги в Україні та світі. Особистісно-орієнтована психотерапія», присвячена 25-річчю з дня заснування ПВНЗ «Київський медичний університет». На конференції учасники могли почути доповіді зірок української та світової психотерапії – з Данії, Швеції, Швейцарії, Франції, Італії, Великої Британії, Греції (Президент неурядової організації «Турбота про життя», керівник приватної клініки «Святий Миколай» Дімітріс Теодоролєас).

В роботі конференції взяли участь психіатри, наркологи, психотерапевти, психологи, лікарі сімейної практики, терапевти, педіатри, співробітники наукових установ, кафедр, студенти, магістри, аспіранти, докторанти та всі зацікавлені фахівці у даній тематиці. Запрошеними українськими лекторами були директор «Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України» Пінчук І.Я., д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН, заступник директора ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», керівник відділу неврозів і пограничних станів Інституту, Заслужений діяч науки і техніки України Марута Н.О., Заслужений лікар України, член-кореспондент МАОН, Генеральний директор КЗ «Київське обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання «Глеваха» Зільберблат Г.М., в.о. Президента АН ВОУ та МАОН Табачніков С.І., Віце-президент ГО «Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України» Левін Т.І., д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН, завідувач кафедри психотерапії ХМАПО Михайлов Б. В.

На пленарному засіданні відбулися доповіді фахівців Європейського товариства гіпнозу в медицині (ESH), з яким Київський медичний університет розпочав співробітництво:

• «Гіпноз у дослідженнях, медицині та клінічній практиці». Доктор Мартін Вол, Англія (Hypnosis in Research, Medicine and Clinical Practice – Martin Wall – President Elect of ESH, Chair of the Committee on Educational Programs in Europe, Past President: Royal Society of Medicine, Chair of Training Committee and a Council member).

• «Гіпноз при хронічних болях. Огляд доказів ефективності гіпнозу при хронічному болі. Випадки з клінічної практики». Доктор Ренді Абрахамсен, Данія (Hypnosis in chronic pain conditions. An overview of the evidence of hypnosis in chronic pain. Cases from clinical practise. – Randi  Abrahamsen – Board Member of the Danish Society of Clinical Hypnosis).

• «Травма, психоз і гіпноз». Доктор Пітер Наіш, Англія (Trauma, Psychosis and Hypnosis – Peter Naish – president of the Royal Society of Medicine’s Section for Hypnosis and Psychosomatic Medicine and President of the British Society of Clinical and Academic Hypnosis (BSCAH)). 

• «Гіпнотерапія: використання снів, щоб впоратися з негативними емоціями через гіпноз». Доктор  Фабіо Карневале, Італія (Hypnotherapy: using dreams to cope negative emotions through Hypnosis – Fabio Carnevale – Teacher and supervisor of the Italian School of Hypnosis and Ericksonian Psychotherapy,  Board Member of the Italian Society of Hypnosis, and European Society of Hypnosis (ESH)).

Головними науково-практичними напрямами конференції були:

– новітні підходи до впровадження в медичну практику нових та вдосконалення існуючих психофармакологічних засобів, немедикаментозних методів лікування психічних і поведінкових розладів;

– психотерапія в сучасній клінічній практиці сімейного лікаря;

– інноваційні технології лікування депресії, психосоматичних розладів та інших наслідків конфлікту на Сході України;

– концептуальні напрямки оптимізації підходів щодо надання психологічної та психотерапевтичної допомоги різним групам населення;

– удосконалення напрямів та підходів з надання допомоги особам з проблемою хімічних та нехімічних адикцій;

– оптимізація терапевтичного середовища, терапевтичного альянсу та комплайєнсу при лікуванні психічних розладів;

– емоційно-стресова психотерапія в психіатричній та наркологічній практиці;

– світовий досвід психіатричної, психотерапевтичної та наркологічної допомоги.

У рамках заходу світові лідери психіатрії та психотерапії ділилися досвідом, сучасними методиками надання психотерапевтичної допомоги на тренінгах:

Тренінг 1.

Кетлін Лонг (Шотландія) – НЛП майстер, президент Європейського товариства гіпнозу ESH, академічний секретар Британського Товариства Гіпнозу в Медицині та Стоматології (Шотландія), член виконавчого комітету Британського коледжу естетичної медицини.

Назва тренінгу: «Використання гіпнозу у короткій терапії» 

Тренінг був присвячений методам роботи з усіма віковими групами. Техніка, яку буде представлено для роботи з дітьми, була проста та легко зрозуміла. На тренінгу були використані приклади історій хвороб пацієнтів, а також продемонстровано різні вправи, які можуть бути використані як для самостійного навчання, так і як частина повної гіпнотерапії. Тренінг був інтерактивним – учасники тренінгу брали участь у вправах.

Kathleen Long – NLP Master Practitioner, President Elect of ESH, Academic Secretary of Britich Society of Medical and Dental Hypnosis (Scotland), board member of the British College of Aesthetic Medicine.

Workshop 1. Hypnosis in the Brief Therapy.

Workshop was explained methods for work with all age groups and have worked with young children as well as adults.The techniques which will be present are simple and easy for them to use themselves. Workshop will include some patient examples as well as a variety of exercises which can be used as stand alone or as part of a full hypnotherapy treatment. This is a practical workshop and will be interactive. I would expect participants to take part in the exercises.

Тренінг 2.

Жерар Фітуссі (Франція) – Віце-президент Європейського товариства гіпнозу (ESH), віце-президент Aсоціації Гіпнозу Франції.

Назва тренінгу: «Подолання бар'єрів: як гіпноз, позитивна психологія, когнитивна наука і філософія може допомогти»

Під час тренінгу  було представлено метод переплетіння гіпнозу, позитивної психології та філософії, щоб допомогти пацієнту подолати стрес, тривогу та перешкоди у своєму житті. На тренінгу були представлені індивідуальні та колективі вправи.

Gérard Fitoussi – Vice-President of European Society of Hypnosis (ESH), Vice-President of Hypnose Associacion of  France.

Workshop 2 «Overcoming Hurdles: "How hypnosis, Positive psychology, Cognitvie science and Philosophy can help»

In this workshop there will be an intertwinning of hypnosis, positive psychology and philosophy in order to help patient overcoming stress, anxiety and obstacles in their life. There will individual exercices as well as collective.

Тренінг 3.

Майк Щектер (Швейцарія) – психіатр, психотерапевт, член Ради Директорів Європейського товариства гіпнозу (ESH), викладач курсу гіпнозу у Швейцарському Медичному Товаристві Гіпнозу (SMSH)

Назва тренінгу: «Метод 4-х квадратів як адаптація методу десенсибілізації і переробки інформації рухом очей (EMDR) для гіпнотерапевтів».

На тренінгу був представлений метод 4-х квадратів, який є адаптацією методу десенсибілізації і переробки інформації рухом очей (EMDR) для гіпнотерапевтів. Цей метод комбінує гіпноз,  EMDR метод та малювання. Метод успішно лікує психологічну травму, фобії та особливо ефективний при тривозі, що розвивається при провокуючих ситуаціях.

Mike Schekter – psychiatrist, psychoterapists,  member Board of Directors ESH,  lecturer of medical hypnosis course in Swiss Medical Society for  Hypnosis (SMSH).

Workshop 3. «The four squares method as an adaptation of an Eye Movement Desensitization and Reprocessing  Therapy (EMDR) method for hypnotherapists»

On the workshop will be present the 4 squares method which is an adaptation of an EMDR method for hypnotherapists. It combines hypnosis, EMDR and drawing. The method can successfully treat trauma but also phobia or particular anxiety provoking situations. 

Тренінг 4.

Аса Кокум (Швеція) – лікар-психотерапевт Шведської національної медичної ради, президент Шведського товариства клінічного гіпнозу (SSCH), член Ради Директорів Європейського товариства гіпнозу (ESH), его-терапевт, керівник та тренер з психотерапії та гіпнозу.

Назва тренінгу: «Самоспівчуття в лікарів як пружність та турбота про себе при психологічній травмі»

Тренінг був присвячений використанню спеціальних технік, що спрямовані на подолання стресу та психологічної травми. Були представлені методики кризової інтервенції, врегулювання конфліктів, індивідуальної та соціальної підтримки.

Åsa Kockum – Psychotherapist by the Swedish National Board of Health, previous President Swedish Society of Clinical Hypnosisis (SSCH), member of Board of Directors of ESH,   Ego-state therapist, Supervisor and Trainer in Psychotherapy and Hypnosis.

Workshop 4.  Self-compassion for clinicians as resilience and self-care in the midst of trauma.

Training devoted to use of special technics for psychological support of stress, severe stress and psychological trauma, organising social support. Methods of crisis interventions, conflict resolution  and individual support and therapy.