Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Студенти медичного факультету взяли участь у роботі науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України.

22 березня 2018 р. студенти групи 1211 м/а взяли участь у роботі науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України за темою «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів».

Надзвичайне зацікавлення у студентів викликала лекція проф. Р. Гіакомеллі (Італія) «Лікування системної склеродермії», оскільки доповідач зупинився на питаннях патогенезу захворювання та патофізіології розвитку таких ускладнень хвороби, як синдром Рейно, який у більшості випадків стає першим проявом хвороби, легенева артеріальна гіпертензія, інтерстиціальне захворювання легень, склеродермічний нирковий криз. Відповідно до патогенезу розвитку зазначених ускладнень, на сьогодні розроблені лікарські засоби, які спрямовані на сповільнення прогресування недуги. Зокрема, для лікування ішемічних виразок дистальних фаланг пальців при синдромі Рейно, застосовують подвійні антагоністи ендотелінових рецепторів (бозентан), простаноїди (ілопрост), інгібітори фосфодіестерази-5 (сілденафіл). Для легеневої артеріальної гіпертензії використовують стимулятор гуанілатциклази (ріоцігуат), стимулятор простациклінових рецепторів, подвійні антагоністи ендотелінових рецепторів (мацітентан), інгібітори протеїнтирозинкінази. У лікуванні інтерстиціального захворювання легень використовують циклофосфамід та мікофенолат мофетіл (інгібітор фактора проліферації лімфоцитів). Доповідач також зупинився на ускладненнях з боку шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з системною склеродермією.

Лекція викликала багато запитань у студентів, які були обговорені під час практичного заняття.

image-0-02-04-ee757e895f03f68abbb9712890516108dbbd48b692e9a47f97e51a9cae83ef3b-V