Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Список осiб зарахованих студентами на основi повної загальної середньої освiти за спецiальнiстю – 226 «Фармацiя, промислова фармацiя» (заочна форма навчання)

733c