Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Список осiб зарахованих студентами другого курсу на основi ОКР молодшого спецiалiста та ОР бакалавра за спецiальнiстю -226 «Фармацiя, промислова фармацiя» (денна форма навчання)

734c