Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Рішення вченої ради від 27 березня 2018 р.

Про затвердження затвердження Положення про академічну доброчесність у ПВНЗ"Київський медичний університет"
Ознайомитись із документом

Про рекомендацію до друку монографії авторського колективу за загальною редакцією професора Чекмана І. С. "Quantum-chemical aspects of non-steroidal anti-inflammatory drugs (Широкі хімічні аспекти нестероїдних протизапальних речовин)"
Ознайомитись із документом

Про стан організаційно-підготовчої роботи до атестації випускників університету 2018 року
Ознайомитись із документом

Про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2017 рік і заходи щодо подальшого її вдосконалення
Ознайомитись із документом

Звіт про роботу бібліотеки ПВНЗ"Київський медичний університет" і стан забезпечення студентів підручниками та навчальними посібниками"
Ознайомитись із документом

Про затвердження Порядку верстки журналу "Фітотерапія. Часопис" №1 за 2018 рік
Ознайомитись із документом