Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Рішення вченої ради від 26 грудня 2017 р.

Про обрання претендентів на заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів і науково-педагогічних працівників ПВНЗ "Київський медичний університет"
Ознайомитись із документом

Про хід виконання навчального плану студентами та про заходи щодо підготовки кафедр університету до зимової екзаменаційної сессії
Ознайомитись із документом

Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів і хід виконання запланованих дисертаційних робіт
Ознайомитись із документом

Про затвердження Правил прийому у 2018 р. та складу приймальної комісії
Ознайомитись із документом

Про рекомендацію щодо висунення кандидатом до участі в конкурсі у члени-кореспонденти НАН України зі спеціальності "Нейрофізіологія" ректора ПВНЗ "Київський медичний університет" доктора медичних наук, професора Івнєва Б.Б.
Ознайомитись із документом

Про затвердження Положення про приймальну комісію ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2018 році
Ознайомитись із документом

Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення атестації студентів, які навчаються у ПВНЗ "Київський медичний університет"
Ознайомитись із документом

Положення "Про затвердження програми курсу тематичного удосконалення "Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів з основними кардіологічними синдромами" для здобуття та поглиблення знань, умінь і навичок, інших компетентностей з кардіології, необхідних для професійної діяльності лікаря"
Ознайомитись із документом

Положення "Про затвердження програми курсу тематичного удосконалення "Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів з основним гастроентерологічним синдромом" для здобуття та поглиблення знань, умінь і навичок в гастроентерології, необхідних для професійної діяльності лікаря"
Ознайомитись із документом