Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Результати конференції “Когнітивні порушення в неврології”

21-22 вересня в ДУ "Інституті геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"  (на базі кафедри неврології , психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії КМУ) відбулася конференція “Когнітивні порушення в неврології”, присвячена Міжнародному дню хвороби Альцгеймера. Конференція порушила надзвичайно актуальній темі, яка викликає цікавість не лише лікарів-спеціалістів (неврологів, психіатрів), що займаються проблемою когнітивної патології, а є надзвичайно корисною для лікарів загальної практики, студентів та лікарів – інтернів. На сьогоднішній день, актуальність проблеми когнітивних порушень не викликає сумнівів. Відповідно до даних ВООЗ, як в розвинених країнах світу, так і в країнах, що розвивається,  спостерігається глобальне зростання розповсюдженості і частоти випадків деменції та пов’язаних з нею смертності і глобальних економічних витрат. До 2050 року кількість пацієнтів з деменцією перевищить 115 мільйонів, 70 % з цієї кількості складатимуть мешканці країн, що розвиваються. Щорічно в світі число нових випадків деменції наближається до 7,7 млн., що відповідає одному новому випадку деменції кожні чотири секунди.

Конференція проведена сумісними зусиллями відділу вікової фізіології та патології нервової системи ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", кафедри неврології, психіатрії, рефлексо-і мануальної терапії Київського медичного університету, Асоціації з  проблем хвороби Альцгеймера. На конференції Київський медичний університет був представлений доповідями  зав. каф. неврології, психіатрії, д.мед.н. Копчак О.О., професора кафедри неврології, д.мед.н., голови Асоціації з проблем хвороби Альцгеймера Бачинською Н.Ю. На конференції були висвітлені сучасні аспекти діагностики та лікування когнітивних порушень при різних захворюваннях нервової системи. В дискусії брали участь провідні вчені – неврологи, лікарі-спеціалісти, лікарі-інтерни кафедри неврології, психіатрії КМУ, студенти 4 курсу медичного факультету КМУ. Відео виступів з конференції ви можете подивитися тут.