Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Результати фахових вступних випробувань

 

Результати фахових вступних випробувань спеціальність 221 «Стоматологія»  (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") на основі ОКР "Молодший спеціаліст". Освітній ступінь (ОКР) "Магістр". 

Список  Excel-icon  pdf_9708

Результати фахових вступних випробувань спеціальність 222 «Медицина» (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") на основі ОКР "Молодший спеціаліст". Освітній ступінь (ОКР) "Магістр". 

Список  Excel-icon  pdf_9708

Результати фахових вступних випробувань спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Денна) на основі ОКР "Молодший спеціаліст, бакалаври "

Список  Excel-icon  pdf_9708