Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

ПЛАНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ КРОК УСПІШНОГО ЇЇ ЗАХИСТУ

21 січня 2016 року в ПВНЗ КМУ УАНМ для аспірантів, магістрів, здобувачів наукових ступенів, лікарів-інтернів ІІ року навчання проведено семінар «Планування дисертації – важливий крок успішного її захисту». Проведення семінару ініційовано з метою удосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

З вступним словом виступив президент ПВНЗ КМУ УАНМ Олександр Валерійович Поканевич, який привітав учасників семінару та побажав успіхів в здобутті знань з організації наукових досліджень.

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., проф. Доан Світлана Іванівна зосередила увагу на питаннях, пов’язаних з плануванням дисертації (підготовкою супровідних документів, проведенням патентних досліджень, держреєстрації науково-дослідної роботи, написанням анотації дисертації, впровадженням результатів наукового дослідження)

Інспектор з наукової роботи Зражевська Аліна Юріївна ознайомила з Порядком та термінами складання кандидатських іспитів, Правилами прийому до аспірантури та підготовки дисертацій в світлі закону «Про вищу освіту».

Значна частина семінару була присвячена відповідям на запитання, дискусії, обміну досвідом.