Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Підсумки конференції «РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»

Результати проведення Науково-практичної конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» «РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ».

21 квітня 2017 року в м. Києві у Національній науковій медичній бібліотеці України відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ» (далі – Конференція), яка була присвячена 25-річчю ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчю  заснування ПВНЗ «Київський медичний університет», де взяли участь провідні фахівці  народної і нетрадиційної медицини, науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, практичні лікарі, психологи, молоді вчені.

Метою проведення Конференції було підбиття підсумків розвитку народної і нетрадиційної медицини (НіНМ) в Україні, як цілого медичного спрямування, так і окремих методів і практик, а також розгляд актуальних питань щодо стратегії і концепції розвитку комплементарної, альтернативної, НіНМ у клінічній практиці; аналіз результатів проведених фундаментальних досліджень у галузі НіНМ та їх впровадження у первинну ланку охорони здоров’я та навчально-методичне забезпечення при підготовці фахівців.

У рамках Конференції відбулися пленарні засідання, майстер-класи, стендові доповіді, презентації, дискусії та наради.

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, ПВНЗ «Київський медичний університет», Національна наукова медична бібліотека України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, Академія наук вищої школи України (відділення фундаментальних проблем медицини), ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України».

Загалом було зареєстровано 220 осіб, які взяли активну участь.

До програми  Конференції  були включені доповіді, майстер-класи та дискусії за наступними тематиками:

-Підсумки 25-річного розвитку народної медицини в Україні відповідно до основних напрямів та запропонованих у «Стратегії ВООЗ з народної медицини на 2014-2023 роки».
-Концепція і програма розвитку НіНМ в Україні у зв’язку із реформуванням системи охорони здоров’я.
-До 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» – досвід викладання методів НіНМ студентам і лікарям.
-Сучасна структура НіНМ, правові та юридичні основи.
-Науково-методичне обґрунтування щодо застосування методів НіНМ у комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації. Доказова медицина. Медицина стандартів.
-Проблеми якісної освіти фахівців. Стандарти контролю якості освіти. Інтегрування методів НіНМ у навчальний процес додипломної та післядипломної освіти та первинну ланку охорони здоров’я.
-Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах соціально-економічних проблем в Україні. Фармако-економічне обґрунтування застосування засобів та методів НіНМ.
-Реалії фарміндустрії та НіНМ в контексті концепції охорони здоров’я.
-Фармакогнозія та фітотерапія: досвід викладання і застосування у медичній практиці.
-Гомеопатія: досвід викладання і впровадження у первинну ланку охорони здоров’я.
-Остеопатія, мануальна терапія: досвід  викладання і застосування у медичній практиці.
-Аюрведа і тібетська медицина: адаптація до сучасних реалій в Україні.
-Китайська традиційна медицина. Реалії і перспективи сьогодення.
-Іридодіагностика – експрес та скринінг-діагностика у повсякденній практиці лікаря.
-Ароматерапія та фітоергономіка.
-Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування у медичній практиці.
-Інформаційна гігієна у сучасному світі.
-Електропунктурна діагностика та інформодіагностика: досвід викладання і впровадження у первинну ланку охорони здоров’я.
-Питання деонтології та лікарської етики  у сфері НіНМ.
-Актуальні питання та перспективи громадських організацій – асоціацій.
-Концепція охорони здоров’я.