Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ПЛАНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ – ПЕРШИЙ ВАЖЛИВИЙ КРОК УСПІШНОГО ЇЇ ЗАХИСТУ».

qq


10 листопада 2016 року в Київському медичному університеті з метою удосконалення організації, виконання та впровадження результатів наукових досліджень для лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, відповідальних за наукову роботу кафедр та пошукувачів було проведено науково – практичний семінар «Планування дисертації – перший важливий крок успішного її захисту».

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., проф. Доан Світлана Іванівна зосередила увагу на питаннях, пов’язаних з плануванням науково-дослідних та дисертаційних робіт.
Інспектор з наукової роботи Зражевська Аліна Юріївна доповіла про порядок та терміни складання кандидатських іспитів, а також ознайомила з підготовкою супровідних документів.
Асистент кафедри терапевтичної стоматології Марченко Наталія Сергіївна доповіла про складнощі та помилки, що зустрічаються під час написання дисертаційної роботи та способи вирішення труднощів в підготовчих етапах до захисту роботи.
Інспектор з наукової роботи Марченко Дар’я Олександрівна підготувала матеріали до проведення семінару та організувала участь науковців.
Значна частина семінару була присвячена відповідям на запитання, дискусії, обміну досвідом.