Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання відновлювального лікування за умов трансформації системи охорони здоров’я в Україні»

З 26 по 27 травня 2017 р. в м. Одеса в санаторії «Біла акація» проходила науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання відновлювального лікування за умов трансформації системи охорони здоров'я в Україні». В межах конференції проходили пленарні та секційні засідання, доповіді та лекції провідніх вчених в галузі реабілітації та курортної справи, фізіотерапії та медичного туризму.

Від Київського медичного університету доповідачем був к. мед. наук Паламарчук А. Л. з темою доповіді – «Реабілітація симптому дісфагія у пацієнтів після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу».

Завдяки участі в даній медичній конференції були здобуті надзвичайно важливі знання, знайомства та чудові медико-практичні навики, які в майбутньому сподіваємось стануть вагомим внеском для започаткування освітньо-реабілітаційної програми навчання в КМУ та в подальшому будуть підтримувати плідну співпраці між  КМУ, ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», та санаторно-профілакторним комплексом «Біла Акація» (м. Одеса).

Окрема вдячність президенту КМУ О.В.Поканевичу за інформаційне та технічне сприяння участі в конференції.
Особлива подяка за гостинність та ознайомлення з медичною інфраструктурою санаторію «Біла Акація» директору санаторію, доктору медичних наук, професору В.А. Колоденку.