Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Місія нашого університету

Місія:                                                
Полягає у створенні колективу професіоналів-однодумців, скеруванні їхніх зусиль на забезпечення можливостей для успішного  навчання студентів, ефективного формування у них професійної медичної і громадянської  компетентності, навичок ведення наукових досліджень, накопичення і створення новітніх знань, спроможності до саморозвитку і самовдосконалення, до професійного зростання і підвищення свого соціального статусу.

Цінності:                                                          
Університет плекає кращі загально-цивілізаційні й національні цінності, мораль і високу медичну етику, дотримується положень світових конвенцій, формує у студентів і викладачів порядність і відповідальність, справедливість і скромність, інноваційність і чесність, автономію і розумний колективізм, толерантність і мудрість.

Бачення:                                                          
Університет матиме на меті збереження і підвищення статусу унікального для України вищого медичного навчального закладу, провідного центру народної такомплементарної медицини, осередку поєднання народної мудрості тисячоліть і найновіших досягнень точних наук, що безперервно розширюють можливості лікування і охорони здоров’я.