Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Курс тематичного удосконалення «Планування наукового дослідження. Моніторинг та оцінка його виконання»

lkmu2017Як ефективно запланувати, успішно з задоволенням виконати та захистити дисертаційну або іншу науково-дослідну роботу? Як підготувати статтю та опублікувати її у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз (Scopus, Web of Science)?  Як створити систему моніторингу та оцінки для контролю ефективності виконання і впровадження наукової роботи, проекту, а також контролю роботи організації? На ці та інші, не менш актуальні питання, ви отримаєте відповіді після проходження курсу тематичного удосконалення (ТУ) «Планування наукового дослідження. Моніторинг та оцінка його виконання».

aliance2017Курс ТУ «Планування наукового дослідження. Моніторинг та оцінка його виконання» організований ПВНЗ «Київський медичний університет» у тісному партнерстві з міжнародним проектом «МЕТІДА», що фінансується Центром контролю та профілактики захворювань США (CDC) в рамках надзвичайної ініціативи Президента США (PEPFAR). Вам читатимуть лекції, організовуватимуть семінари, майстер класи відомі фахівці національного та міжнародного рівня:

doansi2017 holovsnov2017

д.мед.н, проф. Світлана Доан, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

д.мед.н., проф. Ірина Голованова, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою ВНЗ «Українська медична стоматологічна академія»
kornilova mazurik
Марина Корнілова, старший менеджер проекту «Метіда» (CDC) з розвитку потенціалу та епідеміологічного нагляду, МБФ «Альянс громадського здоров’я» д.соціол.н., Олег Мазурик професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
baieva horohovska
д. біол.н., проф. Олена Баєва, завідувач кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології к.пед.н., доцент Тетяна Гороховська, Вчений секретар ПВНЗ «Київський медичний університет»
kondratuk dukach
к.мед.н., Наталія Кондратюк, старший науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, завідувач Навчально-тренувального центру

Юлія Дукач, фахівець проекту «Метіда» (CDC) з досліджень та оцінки, МБФ «Альянс громадського здоров’я»

pogolenko sereday2017
к. філос. н., доцент Ігор Пиголенко, доцент кафедри соціології, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Юлія Середа, незалежний експерт з питань організації наукових досліджень

Після завершення курсу ТУ Ви розробите для своєї організації систему моніторингу та оцінки її діяльності. Ви зможете успішно використовувати нові методи візуалізації результатів діяльності з використанням геоінформаційних технологій та інфографіки.  Ви з легкістю будете обирати найкращий дизайн для Вашого дослідження. Ви зможете використовувати найсучасніші методи статистичної обробки даних для доведення достовірності результатів. Ви оволодієте ще багатьма цінними навиками навчаючись на курсі ТУ «Планування наукового дослідження. Моніторинг та оцінка його виконання».

Після успішного проходження курсу та складання заліку Ви отримаєте сертифікат (15 балів згідно зі шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами Наказ МОЗ України від 18.05.94  № 73).

Дата проведення курсу ТУ «Планування наукового дослідження. Моніторинг та оцінка його виконання» з 22 листопада по 8 грудня.

Реєстраційна форма тут.
Також ви можете відправити заяву на e-mail: t.horokhovska@kmu.edu.ua