Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Критерії «склав/не склав» (2015 рік)

Відповідно до пункту 1.5 Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року, затвердженого наказом МОЗ України від 29.01.2013 № 62; наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003, погодженого з МОН України; наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»:

«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» (для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Медична психологія») — 60,5% правильних відповідей;
«Крок 1. Стоматологія» — 60,5% правильних відповідей;
«Крок 1. Фармація» (для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») — 60,5% правильних відповідей;
«Крок 2. Загальна лікарська підготовка» — 50,5% правильних відповідей;
«Крок 2. Медична психологія» — 50,5% правильних відповідей;
«Крок 2. Стоматологія» — 50,5% правильних відповідей;
«Крок 2. Фармація» (для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») — 50,5% правильних відповідей;
«Крок 2. Лабораторна діагностика» — 50,5% правильних відповідей;
«Крок 3. Загальна лікарська підготовка» — 60,5% правильних відповідей;
«Крок 3. Стоматологія» — 60,5% правильних відповідей;
«Крок М. «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа» — 50,5% правильних відповідей;
«Крок Б. «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика» — 50,5% правильних відповідей.
З метою поліпшення якості професійної підготовки лікарів, що є стратегічним напрямом розвитку сфери охорони здоров'я на сучасному етапі, прошу вжити вичерпних заходів щодо належної організації підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» за цими критеріями.

Міністр Олег МУСІЙ
відповідно до листа МОЗ України від 19.06.14 №08.01-47/16977

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.
Крок 1. Стоматологія.
Крок 1. Фармація

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах "Крок 1" результат "не склав", дозволяється повторне складання екзамену Крок 1 не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі неперескладання екзамену "Крок 1" студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.

Крок 2. Загальна лікарська підготовка.
Крок 2. Стоматологія.
Крок 2. Фармація

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені "Крок 2" результат "не склав", допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.

Крок 3. Загальна лікарська підготовка.
Крок 3. Стоматологія.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені "Крок 3" результат "не склав", не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен "Крок 3" в будь-який наступний термін його проведення.