Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії

Адреса: Харківське шосе, 121

E-mail: chemistry@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 560-88-26 (фармацевтична хімія, фармакогнозія), +38 (044) 560-88-27 (біологічна хімія)

Завідувач кафедри

 Коновалова Олена Юріївна, доктор фармацевтичних наук, професор, Лауреат премії НАН України.
Олена Юріївна (1966 р.н.) – перший і на сьогодні єдиний завідувач кафедри – працює в галузі науки і освіти понад 30 років.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (КДУ; 1988). Працювала у відділі біохімії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, у відділі медичної ботаніки Центрального ботанічного саду Академії наук України (нині – Національний ботанічний сад ім. М.М Гришка НАН України, НБС). У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію «Біологічні особливості та порівняльна оцінка біологічно активних речовин представників роду Hypericum L. України», у 2002 р. – докторську дисертацію «Біологічно активні речовини Hyperi­cum L як джерело створення лікарських засобів із заданими властивостями». Лауреат Премії Національної Академії наук України для молодих вчених (2000 р.) за комплекс інтродукційних та фітохімічних досліджень рослин роду звіробій Hypericum L.
З 1.09.2003 р. від дня створення кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Медичного інституту УАНМ (нині – Київський медичний університет) по т.ч. – завідувач кафедри.
Автор 267 друкованих наукових і методичних праць, в тому числі – 16 навчальних посібників, 3 монографій, 11 патентів України на винаходи та корисні моделі.
Основні наукові досягнення: автор нової класифікації природних сполук; засновник в Україні хемосистематичного та еволюційного підходу в фармакогнозії; вперше в світі провела обґрунтування, комп’ютерне моделювання і синтез нового класу сполук – глікозидів діантронів; розробник технології та аналітичної нормативної документації на антидепресивний препарат зі звіробою; єдиний автор шестимовного ботаніко-фармакогностичного навчального посібника-словника, відзначеного нагородами на Міжнародних освітянських виставках; єдиний автор, розробник і власник персонального сайту з фармакогнозії.
Підготувала трьох кандидатів фармацевтичних наук, є науковим керівником двох здобувачів наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук і науковим консультантом одного здобувача наукового ступеня доктора фармацевтичних наук.
Протягом 2004–2012 рр. – член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Дійсний член Європейської Академії природознавства (Великобританія-Чорногорія, з 2012 р.).
Член редакційної ради журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія», редакційної колегії журналу «Фітотерапія. Часопис».
Нагороджена Почесною Грамотою Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (2013); Почесною відзнакою у вигляді ордену «За розбудову освіти» (2016), має Подяку Міністра охорони здоров’я України (2007).

Штат кафедри

– Коновалова Олена Юріївна – завідувач кафедри, д.фарм.н., проф. (фармакогнозія, спеціалізація «Лікарські рослини та фітотерапія», спеціалізація «Контроль якості лікарських засобів»);
– Геращенко Ігор Іванович – професор кафедри, д.фарм.н., проф. (фармацевтична хімія, інформаційні технології в фармації, комп’ютерне моделювання в фармації);
– Гудзенко Наталія Василівна – завуч кафедри, доцент кафедри, к.х.н., доц. (фармацевтична хімія, спеціалізація «Контроль якості лікарських засобів», вибіркова дисципліна за спеціалізацією «Фармація» – «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»; відповідальний за дисципліну «Фармацевтична хімія»);
– Шураєва Тамара Костянтинівна – доцент кафедри, к.фарм.н., доц. (фармацевтична ботаніка, технологія косметичних лікарських засобів, спеціалізація «Лікарські рослини та фітотерапія», спеціалізація «Контроль якості лікарських засобів»);
– Щербакова Ольга Федорівна – доцент кафедри, к.б.н. (фармакогнозія, спеціалізація «Лікарські рослини та фітотерапія»; відповідальна за дисципліну «Фармакогнозія»);
– Каліста Марія Сергіївна – доцент кафедри, к.б.н. (фармацевтична ботаніка, інформаційні технології в фармації; відповідальна за дисципліну «Фармацевтична ботаніка»);
– Гуменна Мар’яна Анатоліївна – доцент кафедри, к.х.н. (фармацевтична хімія, комп’ютерне моделювання в фармації);
– Гуртовенко Ірина Олександрівна – асистент (фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, стандартизація лікарських засобів, спеціалізація «Хіміко-токсикологічний аналіз»; відповідальна за дисципліну «Токсикологічна хімія»);
– Гудзенко Олег Іванович – асистент (ресурсознавство лікарських рослин);
– Омельковець Тетяна Сергіївна – асистент (фармацевтична ботаніка, інформаційні технології в фармації);
– Фоменко Віра Степанівна – старший лаборант;
– Кирилко Альона Геннадіївна – лаборант.

Цикл дисциплін «Біологічна хімія»

– Лозова О.В – к.фарм.н., доц., відповідаль­ний за дисципліну «Біологічна хімія» (біологічна хімія, лабораторна діагностика, біофармація);
– Пономаренко О.В. – доцент кафедри, к.б.н. (біологічна хімія);
– Артамонова Г.Б. – доцент кафедри, к.б.н. (біологічна хімія);
– Андреєва Т.Ю – асистент (біологічна хімія);
– Лозовий В.П. – асистент (біологічна хімія);
– Лелека Є.А. – асистент (біологічна хімія).

Навчальна робота

На кафедрі викладаються 13 навчальних дисциплін та проводяться 4 практики україномовним, російськомовним та англомовним студентам 2-5 курсів фармацевтичного факультету очної та 2-6 курсів заочної форми навчання, а саме: фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармацевтична ботаніка, ресурсознавство лікарських рослин, токсикологічна хімія, стандартизація лікарських засобів, технологія косметичних лікарських засобів, інформаційні технології у фармації, комп’ютерне моделювання в фармації, спеціалізація «Лікарські рослини та фітотерапія», спеціалізація «Контроль якості лікарських засобів», спеціалізація «Хіміко-токсикологічний аналіз», вибіркова дисципліна за спеціалізацією «Фармація» – «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»; навчальна практика з фармацевтичної ботаніки, навчальна практика з фармакогнозії, виробнича практика з фармацевтичної хімії, виробнича практика зі спеціалізації.

Окремий цикл дисциплін «Біохімія» включає 3 дисципліни: біологічна хімія, біофармація та лабораторна діагностика, які викладаються україномовним, російськомовним та англомовним студентам медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів (біологічна хімія – студентам 2 курсу медичного та стоматологічного факультетів, 3 курсу фармацевтичного факультету, лабораторна діагностика – студентам 4 курсу, біофармація – 5 курсу фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання,  а також англомовним студентам).

З 2016 року проводиться післядипломна підготовка провізорів  в інтернатурі з курсу фармацевтичної хімії та фармакогнозії, навчання в аспірантурі за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Кафедра проводить захоплюючі, незабутні і дуже пізнавальні літні навчальні практики з фармацевтичної ботаніки та з фармакогнозії для студентів 2 і 3 курсу фармацевтичного факультету в м. Яремче. Підбірку цікавих матеріалів, хроніки практик, щоденники-звіти студентів, багато фото та відео можна знайти на головній сторінці сайту кафедри.

Методична робота

Кафедра оснащена трьома спектрофотометрами для аналітичних досліджень в УФ-, ІЧ- та видимій області, високошвидкісною центрифугою з охолодженням, аналітичними, торсійними і технічними вагами, рефрактометрами, іономірами, апаратами Сокслета, хроматографічними камерами, сушильною шафою, дистилятором та іншим обладнанням для наукової роботи та проведення лабораторно-практичних занять. Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.

Всього за період існування кафедри підготовлено 26 навчальних посібників (23 видано), в тому числі з грифом МОН – 20 (16 видано); з грифом МОЗ – 5; 30 методичних рекомендацій, розробок тощо (педагогічних), у тому числі – з грифом МОЗ України – 9.

Основні навчальні посібники, видані кафедрою: «Біологічно активні речовини лікарських рослин. Навчальний посібник з фармакогнозії» (2008, гриф МОЗ України); «Фармацевтична хімія. Тексти лекцій для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету. Навчальний посібник» (2008, гриф МОЗ України); «Системная фитотерапия. Учеб.пособие для студентов вузов» (2008, гриф МОН України); «Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів. Навчальний посібник для студентів V курсу фармацевтичного факультету» (2009, гриф МОЗ України); «Ефіроолійні та жироолійні рослини. Навч. посібник» (2010, гриф МОН України); «Ботанико-фармакогностический словарь. Русско-украинско-английско-французско-немецко-латинский» (2010, гриф МОН України); «Посібник типових технологічних інструкцій виготовлення в умовах аптек стерильних лікарських засобів. Навч. посібник» (2011); «Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин» (1-е вид. – 2011; 2-е вид. – 2013; 3-е вид. – 2017; гриф МОН України); «Отруйні рослини. Навч. посібник» (2011, гриф МОН України); «Мінеральні елементи лікарських рослин та їх роль у життєдіяльності людини» (2012, гриф МОН України); «Лікарські рослини в онкології» (2013, гриф МОН України) та ін.

Наукова робота 

Головні напрямки наукової діяльності кафедри – фітохімія; комп’ютерна хімія біологічно активних речовин (БАР); еволюційна біохімія рослин; пошук видів рослин, перспективних за вмістом БАР для створення лікарських засобів із заданими властивостями; дослідження тонкої молекулярної структури БАР; комп’ютерне моделювання і синтез нових сполук на основі відомих БАР; вивчення морфобіологічного різноманіття лікарських рослин; розробка технології отримання і показників якості нових лікарських фітозасобів.

Всього за 15 років існування кафедри видано 6 монографій, опубліковано 175 наукових статей, в тому числі – в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» – 159, в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, – 6 статей, опубліковано 233 тез доповідей на форумах різного рівня, зокрема міжнародних (кількість виступів – 49), отримано 23 Патенти України на винаходи та на корисні моделі і один Європейський Патент на винахід.

Сім співробітників захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук, двоє отримали вчене звання професора, один – вчене звання доцента, виконується 1 докторська і 1 кандидатська дисертаційні роботи.

Рекомендовані для поглиблених фармакологічних досліджень з метою подальшої розробки лікарських засобів отримані співробітниками кафедри сухі екстракти листя айви, хеномелесу, обліпихи крушиновидної (сорт «Дунайська № 2»), рідкий екстракт трави агастахе фенхельного, що мають доведену гепатопротекторну активність, сухі екстракти плодів хеномелесу, що справляють стимулюючий вплив на кровотворення, сухі екстракти трави герані великокореневищної, що мають протизапальну та анальгетичну активність, та трави герані сибірської, що має гіпотензивну активність, водно–спиртовий екстракт з плодів маслинки вузьколистої, який володіє протизапальною та антирадикальною активністю, водно-спиртовий екстракт трави агастахе фенхельного з антиоксидантною дією, ліпофільний екстракт трави агастахе фенхельного з антимікробною активністю. Розроблені проекти МКЯ «Листя айви», «Листя хеномелесу», «Сухий екстракт листя айви», «Сухий екстракт листя хеномелесу», «Плоди хеномелесу», «Сухий екстракт плодів хеномелесу», «Обліпиха крушиновидна сорту «Дунайська № 2» листя», «Маслинка вузьколиста листя», «Маслинка вузьколиста плоди» та «Сухий екстракт з листя обліпихи крушиновидної сорту «Дунайська № 2»», «Трава герані великокореневищної», «Трава герані сибірської» «Сухий екстракт трави герані великокореневищної», «Сухий екстракт герані сибірської», «Трава агастахе фенхельного», «Рідкий екстракт агастахе фенхельного», «Ліпофільний екстракт агастахе фенхельного».

Розроблено новий метод виділення елагової кислоти (на прикладі сировини герані сибірської).

Технологія одержання сухого екстракту з листя айви та хеномелесу, сухого екстракту плодів хеномелесу, сухого екстракту з трави та кореневищ герані великокореневищної та герані сибірської була опрацьована на обладнанні ТОВ «Сарепта», м. Донецьк (2012-2013 рр.), сухого екстракту листя обліпихи – в лабораторії ПАТ «Фармацевтична фірма «ФарКоС» » (2013 р.).

Визначені в результаті досліджень перспективні сорти хеномелесу впроваджені в промислову культуру на ділянці ТзОВ «Здоров’я» в м. Заліщики Тернопільської області на площі 5 га з метою подальшого використання у промисловому виробництві сухих екстрактів.

Результати досліджень впроваджені у навчальний процес кафедр фармакогнозії, хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, кафедр фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету, кафедр фармації, організації та економіки фармації і технології ліків Івано-Франківського національного медичного університету, кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри фармакогнозії, технології ліків та медичної ботаніки Донецького Національного медичного університету ім. М. Горького, кафедри фармації Буковинського державного медичного університету, кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, кафедри фармакогнозії Одеського медичного університету, кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Луганського державного медичного університету, кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Історія кафедри

Кафедру фармацевтичної хімії та фармакогнозії створено згідно до Наказу ректора № 162 від 16.09.2003 з 1 вересня 2003 р., у 2018 р. до неї був приєднаний цикл дисциплін «Біологічна хімія», і назву кафедри було змінено на «кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії».

Її засновником та організатором стала доктор фармацевтичних наук, професор Коновалова Олена Юріївна – до сьогодні єдиний завідувач кафедри.

На момент заснування на кафедрі викладалось 7 дисциплін (з практиками) для студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання і працювало 5 співробітників, з яких завідувач кафедри Коновалова О.Ю. та доцент кафедри Шураєва Т.К. працюють і до сьогодні.

Протягом тривалого часу (2003-2015) на кафедрі працювали професор, д.фарм.н. Цуркан Олександр Олександрович і доцент, к.фарм.н. Мітченко Фаїна Андріївна, які внесли значний внесок у розбудову кафедри і по сьогодні є гордістю кафедри.

Цуркан О.О. працював у КМУ з 1999 р., приймав активну участь у створенні фармацевтичного факультету, з 1999 по 2003 рр. був деканом фармацевтичного факультету, зараз є професором Міжнародного університету.

Мітченко Ф.А. працювала у КМУ з 1994 р. Протягом 1994–2003 рр. – доцент кафедри фітотерапії з курсом фармакогнозії, з 2003 по 2015 – доцент кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії, з 2003 по 2013 р. була завучем кафедри, зараз на пенсії.

Кафедру біохімії як окрему було засновано в 1993 році. Її засновником та організатором став Васильєв Олександр Миколайович (1950 р.н.), доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.

Протягом 2006–2007 рр. керівником кафедри біохімії був чл.-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., проф. Губський Ю.І.

З 2007 року дисципліна «Біологічна хімія» входить до складу кафедри хімії, з 2008 року – до складу кафедри фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії, з 2018 року – фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії.

Зараз на об’єднаній кафедрі працюють 2 професори, доктори наук; 8 доцентів, кандидатів наук і 6 асистентів.

За період свого існування співробітники кафедри отримали низку нагород та почесних відзнак на Міжнародних виставках навчально-методичних видань та наукових розробок. Зокрема, це Диплом Лауреата відкритої Всеросійської виставки-презентації навчально-методичних видань (Москва, 18–20.04.2011) в номінації «Краще навчально-методичне видання в галузі» за навчальний посібник-словник «Коновалова Е.Ю. Ботанико-фармакогностический словарь. Русско-украинско-английско-французско-немецко-латинский. – К.: «Киевский университет», 2010. – 689 с.»; Національний сертифікат якості відкритої Всеросійської виставки-презентації навчально-методичних видань (Москва, 18–20.04.2011) в номінації «Кращий інформаційний проект» за словник, зазначений у попередньому пункті; Національний сертифікат якості в номінації «Нова технологія-2013», виданий Російською академією природознавства за розроблену нову технологію отримання елагової кислоти; Національний сертифікат якості в номінації «Новий продукт-2013», виданий Російською академією природознавства за «Новий метод стандартизації багатокомпонентних лікарських сумішей»; Національний сертифікат якості в номінації «Новий продукт-2011», виданий Російською академією природознавства за розроблену співробітниками кафедри субстанцію «Гепатопротектор на основі екстрактів листя хеномелесу японського і айви звичайної»; Диплом (II місце) за «Кращий інноваційний проект», представлений в рамках Четвертої Міжнародної дистанційної наукової конференції і конкурсі проектів «Інновації в медицині» (ІНОМЕД–2011, Курськ, Росія), завідувача кафедри Коновалову О.Ю. обрано дійсним членом Європейської академії природничих наук (European Academy of Natural History) (Великобританія-Чорногорія).

Особливу увагу кафедра приділяє розвитку студентської науки і залученню студентів до наукової роботи. На кафедрі працює студентський науковий гурток, який має експериментальний, дослідницький характер. Керівником гуртка є асистент кафедри Гуртовенко І.О.

Всього за період існування кафедри студентами – членами студентського наукового гуртка кафедри – опубліковано 209 тез доповідей, в тому числі – на конференціях інших вузів – 57; кількість виступів – 49.

Майже кожного року студенти отримують нагороди різного гатунку.

Всього за період існування кафедри студентами – членами наукового гуртка отримано 14 нагород на медичних і фармацевтичних конгресах, конференціях, симпозіумах різного рівня.

Так, у 2018 р. Ящук Богдана отримала 1 місце і Диплом першого ступеня з доповіддю на тему: “Дослідження вмісту фенольних сполук в траві Агастахе фенхельного” на XХІІ Міжнародному медичному Конгресі студентів і молодих вчених в м.Тернополі, що проходив на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 23-25 квітня 2018 р. У 2017 р. перше місце отримала Атякшева Надія на XХІ Міжнародному медичному Конгресі студентів і молодих вчених в м.Тернополі. У 2016 р. на XХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених в м.Тернополі Мовчанюк Ірина зайняла 2 місце, а на ІІІ Міжнародному медико-фармацевтичному Конгресі студентів і молодих вчених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки» (Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2016), що проходив 6-8 квітня 2016 р. в м.Чернівці на базі Буковинського державного медичного університету Романюк Антоніна отримала Диплом «За кращу презентацію», а Атякшева Надія – Диплом «За активну участь у науковій дискусії». В 2011 р. Бурчак Тетяна зайняла 1 місце на ІV (65) Міжнародному конгресі студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини», що проходив в Києві на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, а Кіриченко Ганна отримала 1 місце за кращу наукову роботу і Телев’як Світлана – 1 місце за кращу презентацію на 72 загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної медицини», яка відбулася на базі Львівського національного медичного університету. Кіриченко Ганна зайняла також в 2010 р. 3 місце з фармацевтичної хімії на IV Всеукраїнській студентській олімпіаді за фахом «Фармація» (Тернопіль, 3-6 травня 2010 р.).

Кожного року на базі кафедри виконується 6-12 дипломних робіт студентами-випускниками фармацевтичного факультету.

28.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
23
ВЕР
Курси "Лікар з народної та нетрадиційної медицини."
Тривалість: 23.09.19 - 28.02.20
10 Вересня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери