Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Інформація щодо проведення міжнародного іспиту з клінічних дисциплін IFOM Clinical Sciences.

Шановні колеги та студенти! Доводимо до відома наступну інформацію від МОЗ. 

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що з метою поліпшення якості медичної освіти в Україні, міжнародної освітньої інтеграції, на підставі угод між Міністерством охорони здоров’я України, Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (National Board of Medical Examiners, NBME), Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» (далі – Центр тестування) у 2017 році за розпорядженням МОЗ України було розпочато проведення міжнародного іспиту з клінічних дисциплін IFOM Clinical Sciences (International Foundations of Medicine. Clinical Sciences – «Міжнародні Основи Медицини. Клінічні дисципліни»).

З 2017/2018 навчального року цей іспит в Україні запроваджується на постійній основі.

Іспит IFOM Clinical Sciences (далі – Іспит) в Україні проводиться Центром тестування – організацією, уповноваженою NBME для адміністрування цього іспиту та МОЗ України – для здійснення контрольних функцій щодо якості підготовки фахівців у галузі «Охорона здоров’я». Іспит проводиться у комп’ютерній (онлайн) формі, доступні мови складання іспиту визначаються NBME. Іспит можуть складати студенти шостого курсу, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа».

Докладніше в листі МОЗ України від 29.09.2017 №08.1-30/26002 тут.