Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

ХVІІ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря»

ХVІІ Міжнародна наукова конференція

 «Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря»

22 березня 2017 року відбулася ХVІІ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря» згідно з планом організаційних заходів Київського медичного університету. Потенційним учасникам цієї конференції організатори запропонували розглянути питання формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів. Традиційно організатором Конференції виступила кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін на чолі із завідуючою кафедрою Кірик Т.В. Активну участь в організації конференції взяли співробітники Київського медичного університету (Т.В. Кірик, К.В.Корсак, І.І.Лаврова, С.П.  Пилиленко, О.О Ляліна, І.І. Шевчук, К.С.Бикова, О.І.Яранцева). За матеріалами конференції був виданий збірник матеріалів.

Загалом у конференції взяли безпосередню та дистанційну участь 84 делегати: професорсько- викладацький склад вітчизняних та закордонних ВНЗ, академічних інститутів, медики-науковці, аспіранти, студенти.

На Конференції розглядались такі теми:
1. Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів.
2. Стан гуманітарного розвитку вищої медичної освіти в Україні.
3.Формування науково-теоретичних і методологічних засад медичної науки: накопичення науково-практичних знань, становлення галузей української медицини.
4. Проблема збереження та адекватного застосування знань народної медицини.
5. Сутність і особливості науково-педагогічних підходів у підготовці медичних фахівців.
6.Особистісно-орієнтоване навчання у медичних вищих навчальних закладах.
7.Впровадження стандартів здорового способу життя.
8.Філософія медичної освіти.

Учасників конференції привітали Президент Київського медичного університету Поканевич Олександр Валерійович, ректор проф. Івнєв Борис Борисович, перший проректор Київського медичного університету Середа Петро Іванович; проректор з наукової роботи та післядипломної освіти проф.  Доан Світлана Іванівна та запрошені доповідачі конференції: завідувач кафедри філософії та соціології НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор філос. наук Васильєва Ірина Василівна; доктор філос. наук, професор НМАПО ім. П.Л. Шупика Уваркіна Олена Василівна та інші.

Доповідачі відзначили значні успіхи Київського медичного університету у підготовці молодої зміни за 25 років його діяльності, вказали, що традиція проведення щорічних наукових конференцій з проблем формування студента – майбутнього лікаря – засвідчує велике значення соціально-вагомих рис студентів- медиків. Було звернуто увагу на те, що ініціатором багатьох подібних інновацій стала кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, досягненням якої вищевказані міжнародні науково-практичні конференції, 23 науково-методичних семінарів, створення і діяльність штатної Лабораторії з формування особистості, видання навчальних посібників, рекомендацій тощо. На цій, 17-й Міжнародній науковій конференції розглядались актуальні питання методології, теорії та практики проблем розвитку особистості в сучасних умовах. Конференція була спрямована на обґрунтування основних напрямів та форм залучення студентів до науки та культури. На конференцію надійшло 118 статей від 175 авторів, були представлені закордонні вищі навчальні заклади: Білоруський державний медичний університет (Мінськ), Франкфуртський університет імені Іоганна Вольфганга Гете (Німеччина), Краківський економічний університет (Польща), Інститут геології Національної академії наук Азербайджану (м. Баку, Азербайджан), Гомельський державний медичний університет (Гомель, Білорусь), Південно-Казахстанська державна фармацевтична академія (Шимкент, Казахстан), Вітебський державний ордена Дружби народів університет (м. Вітебськ, Білорусь).

На конференції були представлені вітчизняні вищі навчальні заклади: «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, НМУ імені О.О.Богомольця, НМАПО ім. П.Л. Шупика, ЗМАПО, ВНМУ ім. М. І. Пирогова, ІФНМУ, ЗДМУ, БДМУ, ХНМУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Дитячий оздоровчий екологічний центр, м. Київ, а також Донецький базовий медичний коледж, Навчально-реабілітаційний дошкільний дитячий садок «Дитина з майбутнім». Була успішно досягнута мета конференції – вивчення тенденцій та розвитку інновацій в освіті та вихованні, а також обґрунтування методології формування особистості з позицій нового гуманізму. Ще до початку роботи конференції учасники отримали збірник матеріалів зі своїми науковими працями. На конференції обговорені та прийняті з доповненнями рекомендації для подальшої роботи.
Відео з Конференції запрошуємо подивитися тут.