Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

гомеопатія

gomeopatija

КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПО ГОМЕОПАТІЇ

Гомеопатія – один з видів нетрадиційного лікування, застосування якого в теперішній час стрімко розширюється. Це пояснюється високою ефективністю лікування, невеликою ціною та доступністю, зменшення побічних явищ, можливістю застосування препаратів при хронічних захворюваннях. Гомеопатичний метод лікування можуть застосовувати не тільки лікарі-гомеопати, але також лікарі іншого профілю на своєму робочому місці.

Гомеопатична допомога за останні роки значно поширилася. Збільшилась кількість лікарів, що практикують гомеопатію. Значна кількість лікарів має бажання набути знання з цієї спеціальності.

Мета курсу інформації та стажування з гомеопатії ознайомити курсантів з теоретичними основами, завданням та методами гомеопатії, патофізіологічними предпосилками до застосування різних груп гомеопрепаратів, патогенезом та тактикою застосування.

Розподіл матеріалу на декілька модулів дозволяє максимально мобільно пристосовувати викладання матеріалу до кожного лікаря, Власне, курсант сам, в залежності від свого фаху або особистої зацікавленості має право обрати вивчення одного-двох модулів по 36 годин кожен із спеціальної гомеопатії додатково до обов'язкового (базового) модулю.

Базовий модуль №1 (36 годин — первинний курс) — «Основи гомеопатії»

Базовий модуль №2 (12 годин — для фахівців з стажем роботи 3-5 років) — «Основи гомеопатії»

Модулі:

1. Гомеопатичні препарати рослинного та тваринного походження — 30 годин.
2. Гомеопатія в клініці внутрішніх хвороб — 30 годин.

Також проводяться авторські семінари з урахуванням нових досягнень в галузі народної та нетрадиційної медицини, а саме методом гомеопатії.

Навчання на курсах інформації та стажування з гомеопатії може здійснювати як за очною так і за очно-заочною або дистанційною формою навчання.
По закінченню терміну навчання проводиться співбесіда та видається документ державного зразку.
Курс інформації та стажування з гомеопатії сприятиме професійному вдосконаленню лікарів з напрямів народної та нетрадиційної медицини і отримані знання враховуються при отриманні ліцензії на медичну діяльність.

Докладніше інформація та запис за телефоном: (044)234-25-84, 288-03-29