Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

гірудотерапія

girudo КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПО ГІРУДОТЕРАПІЇ

Важливою проблемою сучасної медицини є проблема низького лікувального ефекту при лікуванні багатьох захворювань. Тому все більше уваги лікарів привертають першоджерела натуральної медицини. Сучасному лікарю пропонується для опанування високоефективний метод лікування, який пройшов складний процес вивчення в хімічних лабораторіях з детальним поясненням функціональних характеристик біологічно-активних речовин медичної п'явки та багатосторонніх механізмів дії цих речовин на організм людини.

Курси інформації та стажування з гірудотерапії розподіляється на базовий модуль, який має диференціацію викладання: для лікарів із досвідом роботи 3-5 років — 12 годин, для лікарів, що тільки починають вивчати метод гірудотерапії — 36 годин.

Цей курс є абсолютно індивідуалізованою, лекційною роботою, яка поєднана з практичними заняттями.

Перелік модулів:

1.Гірудотерапія в клініці різноманітних нозологічних форм — 36 год

2. Загальні принципи гірудології та гірудотерапії — 36 годин.

По закінченні навчання курсант повинен знати:
— принципи гірудотерапії при різних нозологічних формах;
— техніку проведення процедури;
— схеми постановки медичних п'явок;
— показання та протипоказання до застосування методу гірудотерапії
— особливості та механізми впливу біохімічних речовин секрету слинних залоз медичної п'явки на людину;
— санітарні вимоги до кабінету гірудотерапії.
Вміти:
— самостійно проводити обстеження і підготовку хворого до гірудотерапії;
— складати схему лікування;
— здійснювати пошук необхідної інформації в джерелах літератури
Після вивчення кожного модуля передбачений контроль рівня опанованих знань у вигляді тестів та після вивчення всього матеріалу — іспит. 
Така структура програми дозволить слухачам, що проходять первинний курс гірудотерапії, за мінімальний строк опанувати максимум корисної інформації, а фахівцям, які мають досвід лікувальної роботи — пройти стажування та підвищити свій кваліфікаційний рівень.

Докладніше інформація та запис за телефоном: (044)234-25-84, 288-03-29