Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

фітотерапія

fito

КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ З ФІТОТЕРАПІЇ

Включає загальні та окремі питання в викладанні цієї дисципліни.

Програмою передбачені наступні модулі в розділі загальних питань:
— фітотерапія в системі охорони здоров'я;
— біологічна характеристика лікарських рослин, які застосовують в фітотерапії;
— фармакологічна характеристика дії лікарських засобів із рослин, які застосовуються в медицині;
— фармакологічні аспекти технології лікарських форм з лікарських рослин та їх застосування в медицині.
Кожний модуль завершується контрольним, тобто підсумковим заняттям з клінічним розбором хворого.
При викладанні модулів в розділі окремих, спеціальних питань:
— фітотерапія в кардіології,
— фітотерапія в неврології,
— фітотерапія в пульмонології,
— фітотерапія в гастроентерології, 
— фітотерапія в ендокринології та при порушеннях обміну речовин,
— фітотерапія в урології,
— фітотерапія в акушерстві та гінекології,
— фітотерапія в ортопедії та травматології,
— фітотерапія в дерматології,
— фітотерапія в онкології,
— превентивна та комплексна терапія гострих та хронічних отруєнь, які обумовлені дією лікарських засобів рослинного походження.
З метою вирішення питань щодо наукового обгрунтування та впровадження в медичну практику здобутків фітотерапії запропонована учбова програма, яка передбачає послідовно логічне вивчення спеціального предмету з урахуванням особливостей викладання в залежності від спеціальності лікарів та фахівців з медико-біологічною освітою, що надасть можливість виконати кваліфікаційні вимоги у лікарів за спеціальністю «лікувальна справа», «стоматологія» та:
знати: — клініко-фармакобіологічні властивості лікарських засобів рослинного походження;
— технологію лікарських форм із ЛРС та їх застосування при різних захворюваннях;
— побічну дію лікарських засобів рослинного походження та
методи їх усунення;
— показання та протипоказання лікарських засобів рослинного походження;
— заготівлю та зберігання лікарських рослин.
Вміти: — визначати офіцінальні та неофіцінальні лікарські рослини
— запобігти або надати першу медичну допомогу при отруєнні
лікарськими рослинами, які містять сильнодіючі БАР;
— призначити лікування хворим із включенням лікарських засобів рослинного походження;
— підібрати лікарські засоби рослинного походження та обгрунтувати рецептуру зборів хворим при різних патологічних станах;
— організувати роботу фітокабінету, фітозалу.
При інформаційному стажуванні передбачається навчання лікарів в об'ємі 156 годин: модуль-1 — обов'язкове вивченням основ ботаніки (4 годин), фармакогнозії (8 годин); модуль-2 — загальна фітотерапія (2×36 годин); модуль-3 — спеціальна фітотерапія (2×36 годин).
Модуль-1: з основ ботаніки надається інформація про морфологію дикорослих лікарських рослин, класифікацію (рід, вид) та висвітлюється зв'язок між рослиною та середовищем, яке її оточує, вплив людини на рослини і навпаки; зв'язок між ботанікою, фармакогнозією та фітотерапією.
В розділі фармакогнозія лікарі вивчають:
— «географію» лікарських рослин, їх розповсюдження, заготівлю, збереження
— види лікарських рослин аптечного асортименту;
— встановлення ідентичності лікарських рослин, диференціацію їх від східних нелікарських видів рослин в природних умовах;
— охорону лікарських рослин, методи раціонального природокористування та облік дикорослих лікарських рослин в місцях їх природного зростання;
— вирощування (культивування) лікарських рослин у відкритому та закритому грунті;
— фармакогностичну характеристику лікарських рослин та їх БАР;
— технологію лікарських форм з лікарської рослинної сировини.
Після проходження 1-го модулю (основ ботаніки та фармакогнозії) лікарі опановують модуль-2:
— клініко-фармакобіологічні властивості лікарських засобів рослинного походження в залежності від накопичених БАР;
— клініко-фармакотерапевтичну дію лікарських засобів рослинного походження;
За модулем-3 лікарі вивчають:
— спеціальні питання з фітотерапії, які включають використання лікарських засобів рослинного походження в залежності від етіології патогенезу, стадії та активності процесу в перебігу захворювання.
Після проходження кожного модулю лікарі складають тести, контрольно-тематичні питання та практичні навички, іспит. Ті, що склали тести, заліки, іспит отримують сертифікат, а лікарі, які не склали іспит, отримують довідку, що прослухали модуль. Але вони мають право повторного складання іспиту після додаткового опанування модулю за індивідуальним планом.
З метою активізації пізнавальної діяльності лікарів з інформації та стажування з фітотерапії передбачено:
— проведення базового, рубіжного та підсумкового контролю знань;
— впровадження в учбовий процес проблемних та комплексних лекцій;
— створення умов для самостійної роботи по визначенню лікарських рослин (робота з гербарієм), лікарської рослинної сировини (робота з примірниками сировини) під контролем викладача;
— складання робочих таблиць лікарських рослин в залежності від БАР, фармакобіологічної дії, технології приготування лікарських форм з рослинної сировини та їх застосування при різних захворюваннях. 

Курс інформації та стажування з фітотерапії передбачає проведення шкіл-семінарів, майстер-класів з окремих розділів з запрошенням вчених в галузі ботаніки, біохімії, фізіології рослин, клінічної фармакології засобів рослинного походження та ін.
Таким чином, курс інформації та стажування з фітотерапії надасть можливість залучити до опанування фітотерапії лікарів в різні пори року з незначним відривом від основного місця роботи, що підвищить ефективність навчального процесу та надання послуг в сфері навчання для лікарів.

Контингент слухачів курсів інформації та стажування з фітотерапії є лікарі (провізори), а також слухачі, які не мають вищої медичної освіти, але практикують в своїй діяльності знання з фітотерапії, які викладається на даному курсі з метою загального ознайомлення з сучасними досягненнями медичної науки та подальшого ліцензування своєї діяльності.
Докладніше інформація та запис за телефоном: (044)234-25-84, 288-03-29