Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

електропунктурна діагностика

electro КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ З ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ІНФОРМОТЕРАПІЇ

Експериментальні і клінічні дослідження останніх років показали, що поряд з речовиною та енергією лікувальні властивості має інформація. Така властивість інформації використовується в новому напрямі медицини, яку назвали інформотерапією.

Методи електропунктурної діагностики, а також їх модифікація, яку назвали інформодіагностикою, як і інші методи функціональної діагностики, розширяють можливості розпізнавання захворювань, виявлення порушень функціонального стану пацієнта на до нозологічній стадії, дозволяють об'єктивно судити про ефективність застосованого лікування і намітити оптимальні шляхи комплексної терапії, яка поєднує фармакотерапію та інформотерапію.

Підготовка лікарів, які володіють технікою електропунктурних досліджень, методами інформодіагностики, медикаментозного, фізіотерапевтичного, енергетичного, інформотерапевтичного тестування є необхідною умовою для широкого впровадження методів інформодіагностики та інформотерапії в медичну практику.

Цей курс інформації та стажування розрахований на лікарів різних фахів (терапевтів, невропатологів, рефлексотерапевтів, фізіотерапевтів, психіатрів та ін..) і ставить за мету навчити курсантів володіти різними методами електропунктурної діагностики, інформодіагностики, інформотерапії та нейротропійної медицини з перспективою їх практичного застосування в лікувально- профілактичних закладах.

Навчання на курсах інформації та стажування може здійснювати як за очною так і за очно-заочною або дистанційною формою навчання.

Базовий модуль №1 (36 годин — первинний курс) — «Основи електропунктурної діагностики»
Базовий модуль №2 (12 годин — для фахівців з стажем роботи 3-5 років) — «Основи електропунктурної діагностики»

Модулі:
1. Диференційна електропунктурна діагностика — 36 год.
2. Інформотерапія — 36 годин
3. Комп'ютерна інформодіагностика — 36 годин
4. Спеціальна інформодіагностика — 36 годин
5. Спеціальна інформотерапія -36 годин
6. Тестування гомеопатичних препаратів — 36 годин
7. Тестування фітозасобів та фітопрепаратів — 36 годин
8. Тестування фітозасобів та фітопрепаратів по системах органів — 36 годин.
9. Тестування нозодів — 36 годин.
10. Тестування психологічних впливів — 36 годин
11. Тестування фізичних впливів, масажних прийомів та прийомів мануальної корекції — 36 годин.
12. Тестування біологічно активних речовин, продуктів харчування, БАДів, побутової хімії та предметів гігієни — 36 годин.

По закінченню терміну навчання проводиться іспит та видається документ державного зразку.
Курси інформації та стажування з електропунктурної діагностики сприятиме професійному вдосконаленню лікарів з напрямів народної та нетрадиційної медицини і отримані знання враховуються при отриманні ліцензії на медичну діяльність.

Докладніше інформація та запис за телефоном: (044)234-25-84, 288-03-29