Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Вчена рада

Рішення вченої ради від 27 березня 2018 р.

Про затвердження затвердження Положення про академічну доброчесність у ПВНЗ"Київський медичний університет"
Ознайомитись із документом

Про рекомендацію до друку монографії авторського колективу за загальною редакцією професора Чекмана І. С. "Quantum-chemical aspects of non-steroidal anti-inflammatory drugs (Широкі хімічні аспекти нестероїдних протизапальних речовин)"
Ознайомитись із документом

Про стан організаційно-підготовчої роботи до атестації випускників університету 2018 року
Ознайомитись із документом

Про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2017 рік і заходи щодо подальшого її вдосконалення
Ознайомитись із документом

Звіт про роботу бібліотеки ПВНЗ"Київський медичний університет" і стан забезпечення студентів підручниками та навчальними посібниками"
Ознайомитись із документом

Про затвердження Порядку верстки журналу "Фітотерапія. Часопис" №1 за 2018 рік
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради від 30 січня 2018 р.

Про затвердження Звіту голови Екзаменаційної комісії про результати складання випускних іспитів на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)
Ознайомитись із документом

Про рекомендації щодо провадження навчання в аспірантурі ПВНЗ"Київський медичний університет" зі спеціальності "Загальна фармація"
Ознайомитись із документом

Про рекомендації щодо провадження навчання в аспірантурі ПВНЗ"Київський медичний університет" зі спеціальності "Дерматовенерологія"
Ознайомитись із документом

Про рекомендації щодо провадження навчання в аспірантурі ПВНЗ"Київський медичний університет" зі спеціальності "Неврологія"
Ознайомитись із документом

Про результати зимової екзаменаційної сесії2017-2018 навчального року та завдання на друге півріччя щодо подальшого підвищення ефективності навчального процесу
Ознайомитись із документом

Про відкриття докторантури зі спеціальності "Стоматологія" 
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради від 26 грудня 2017 р.

Про обрання претендентів на заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів і науково-педагогічних працівників ПВНЗ "Київський медичний університет"
Ознайомитись із документом

Про хід виконання навчального плану студентами та про заходи щодо підготовки кафедр університету до зимової екзаменаційної сессії
Ознайомитись із документом

Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів і хід виконання запланованих дисертаційних робіт
Ознайомитись із документом

Про затвердження Правил прийому у 2018 р. та складу приймальної комісії
Ознайомитись із документом

Про рекомендацію щодо висунення кандидатом до участі в конкурсі у члени-кореспонденти НАН України зі спеціальності "Нейрофізіологія" ректора ПВНЗ "Київський медичний університет" доктора медичних наук, професора Івнєва Б.Б.
Ознайомитись із документом

Про затвердження Положення про приймальну комісію ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2018 році
Ознайомитись із документом

Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення атестації студентів, які навчаються у ПВНЗ "Київський медичний університет"
Ознайомитись із документом

Положення "Про затвердження програми курсу тематичного удосконалення "Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів з основними кардіологічними синдромами" для здобуття та поглиблення знань, умінь і навичок, інших компетентностей з кардіології, необхідних для професійної діяльності лікаря"
Ознайомитись із документом

Положення "Про затвердження програми курсу тематичного удосконалення "Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів з основним гастроентерологічним синдромом" для здобуття та поглиблення знань, умінь і навичок в гастроентерології, необхідних для професійної діяльності лікаря"
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради від 28 листопада 2017 р.

Рішення вченої ради про затвердження порядку верстки журналу «Фітотерапія. Часопис» № 4 за 2017 рік

Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про ефективність роботи випускових кафедр зі спеціальності «Медицина»

Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про присвоєння звання почесного професора Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» панові Пьотру Кардашу»

Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про затвердження навчальних програм для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян ПВНЗ «Київський медичний університет»

Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про cтан профорієнтаційної роботи щодо залучення абітурієнтів до навчання в університеті та затвердження плану профорієнтаційної роботи

Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради від 31 жовтня 2017 р.

Рішення вченої ради про результати проведення літньої виробничої практики
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів  КРОК 1,2,3
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про затвердження Програми курсів тематичного удосконалення "Планування наукового дослідження, моніторінг та оцінка його виконнання"
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради про затвердження Положення про систему організації та підготовку студетів, лікарів-інтернів (провізорів-інтернів) до ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок 1,2,3"
Ознайомитись із документом

Звіт ректора "Про підсумки роботи ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2016-2017 навчальному році та завдання колективу на 2017-2018 навчальний рік 30 серпня 2017 р.
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради від 30.08.2017 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради про обрання голови від 30.08.2017 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 22.06.2017 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 08.06.2017 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 25.04.2017 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 09.03.2017 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 25.10.2016 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 27.09.2016 року
Ознайомитись із документом

Рішення Вченої ради від 29.08.2016 року
Ознайомитись із документом

Рішення вченої ради від 27.12.2016 року
Ознайомитись із документом 1
Ознайомитись із документом 2
Ознайомитись із документом 3

Положення про Вчену раду від 20.04.2017 року
Ознайомитись із документом