Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Нормативні документи

Положення про апеляційну комісію

Перейдіть за посиланням scan_apel1.pdf

Положення про науковий відділ

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro naukovyi viddil

Положення про деканат

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro dekanat

Положення про відділ розвитку та інновацій

Перейдіть за посиланням Polozhennia rozvytku ta innovatsii

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro pidhotovche viddilennia dlia inozemnykh hromadian

Положення про ректорат

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro rektorat KMU

Положення про студентське наукове товариство

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro studentske naukove tovarystvo KMU

Положення про екзаменаційну комісію

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro ekzametsiinu komisiiu KMU

Положення про спеціалізацію (інтернатуру)

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro internaturu

Зразки документів про вищу освіту

Перейдіть за посиланням Zrazky dokumentiv

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет У АНМ»

Перейдіть за посиланням Polozhennia pro pryiniattia na robotu naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv_slim

Положення про студраду

Перейдіть за посиланням Положення про студраду

Положення про приймальну комісію

Перейдіть за посиланням  Положення про приймальну комісію

Положення про вчену раду

Перейдіть за посиланням положення про вчену раду