Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Учений секретар

 

Учений секретар
Гороховська Тетяна Володимирівна

У 1989 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка.
З лютого 1994 року по січень 2017 працювала в Національній академії внутрішніх справ.
У 2007 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
У 2012 році здобула вчене звання «доцент».
Приділяє значну увагу науковій роботі. Має 42 публікації, у тому числі 12 у фахових виданнях та 11 навчально-методичних праць.
Брала участь у міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, за якими опубліковано 26 доповідей і тез.
За свою науково-педагогічну діяльність викладала такі навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Риторика», «Правнича лінгвістика», «Юридичне документознавство», «Методологія та методика наукових досліджень».

З лютого 2017 року – учений секретар Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»