Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Регламент та процедура іспиту

Регламент та процедура іспиту

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра охорони здоров'я України
О. Лінчевський
12.04.2017

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – іспит, ліцензійний іспит) базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 533) та досвіду Національної ради медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Examiners), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (МСАТ), Центру тестування Великобританії (ОЕТ Centre).

Цей Порядок враховує принципи, що покладені в основу Етичного кодексу лікаря України, затвердженого Постановою № 3 засідання Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2009.