Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Клінічна ординатура

Клінічна ординатура – це частина багаторівневої структури безперервної професійної освіти  лікарів  у вищих медичних та науково – дослідних закладах, з метою підвищення кваліфікації спеціаліста та його удосконалення.

Проходження клінічної ординатурина сьогоднішній день вважається досить престижним  і дає можливість одержання кращої посади, продовження навчання в аспірантурі та подальшого кар’єрного росту лікаря.

За два роки навчання в клінічній ординатурі, у Вас є можливість отримати набагато більший запас практичних навичок , що є основною перевагою даної форми навчання, підготовка проводиться з відривом від виробництва.

На навчання приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж роботи не менше 3 років за фахом після закінчення інтернатури, або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу роботи, які успішно закінчили інтернатуру й рекомендовані Вченою Радою вищого закладу освіти на навчання в клінічній ординатурі.

Іноземні громадяни можуть за дозволом МОЗ України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти та отримання кваліфікації спеціаліста «лікар».

Початок навчання в клінічній ординатурі з 1 вересня.

Прийом документів щороку з 25 травня по 25 червня. Вступники проходять співбесіду та складають іспит із відповідної спеціальності. Лікарі, які виконали індивідуальний план підготовки в клінічній ординатурі, отримують свідоцтво за встановленою формою.

Перелік спеціальностей в клінічну ординатуру

1.    акушерство та гінекологія
2.    інфекційні хвороби
3.    хірургія
4.    стоматологія
5.    педіатрія
6.    неврологія