Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Положення про інтернатуру

Положення про інтернатуру

Перейдіть за посиланням Положення про інтернатуру

КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

здійснює підготовку інтернів за 19 спеціальностями

Термін навчання від 1 до 3 років

1. Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів Київського медичного університету (надалі Університет), як вищого медичного навчального закладу ІV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря – спеціаліста певного фаху.  

2. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичного та стоматологічного факультетів Університету та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я.

3. Під час навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі Університету, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі.

4. В інтернатуру зараховуються випускники медичного, стоматологічного факультетів Університету та інших вищих медичних навчальних закладів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря  і отримання диплому з певної лікарської спеціальності.

5. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря з певної лікарської спеціальності.

6. Підготовка в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей, затвердженими наказом МОЗ України від 20.09.93 р. № 208.

7. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.

8. Тривалість навчання в інтернатурі 1-3 роки.

9. При 1,5 – 2-річному навчанні в інтернатурі підсумковий піврічний (річний) контроль проводиться і при завершенні першого циклу очної частини навчання на кафедрі Університету.

10. Підсумковий контроль включає в себе:

·        перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою;

·        тестовий контроль рівня знань та умінь, співбесіду.

11. Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів згідно наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. №81:

tabl_spec