Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії

Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії

prof_Doroshenko

Зав. кафедри Дорошенко С. І. – д. мед. н., проф., академік Української академії наук, академік Академії наук Вищої школи України

 Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії була створена у 1994 р.

На кафедрі працюють визнані 19 викладачів, серед яких:
Кульгінський Є. А. – к. мед. н., доцент.
Германчук С.М. – к. мед. н., доцент.
Зволінська А. М. – к. мед. н., доцент.
Ієвлєва Ю.В. – к.мед.н., доцент.
Саранчук О.В. – к.мед.н., доцент.

На кафедрі викладають наступні дисципліни: 
– Ортопедична стоматологія;
– Ортодонтія.

Ортопедична стоматологія (протезування) – розділ стоматології, спрямований на відновлення цілісності зубного ряду або його частини внаслідок втрати зубів. Основою ортопедичної стоматології є зубне протезування, яке дозволяє компенсувати не тільки дефект зубного ряду, а й поліпшити функції жування, мовлення та естетику обличчя. В даний час бурхливий розвиток отримало естетичне спрямування в ортопедичній стоматології, коли за допомогою коронок або вінірів пацієнту можна змінити колір і форму зубів, їх розмір та положення. За способом кріплення зубні протези поділяються на знімні і незнімні.
До незнімних зубних протезів належать: вкладки, вініри, коронки та мостоподібні протези, а до знімних – часткові та повні пластинкові, а також бюгельні протези .
Ортодонтія (грец. orthos – прямий, лат. Dens, dentis – зуб) – розділ стоматології, що займається вивченням етіології, діагностики, методів профілактики і лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій. Основним об'єктом втручань в ортодонтії є зубощелпний апарат дітей і підлітків, направлених на нормалізацію морфологічних та функціональних порушень в процесі його формування. Доросла ортодонтія займається лікуванням зубощелепних аномалій, а також деформацій, що виникли в результаті втрати зубів, вікових змін і захворювань пародонту. 

Викладачі кафедри – автори і співавтори 4 навчальних посібників, серед яких:

1. Дорошенко С. І., Кульгінський Є.А. Основи телерентгенографії. – К.: Здоров’я, 2007. – 72 с.
2. Дорошенко С.І., Синдроми в ортодонтії . – К.: Здоров’я, 2009. – 92 с.
3. Горяна Л.Г., Зволінська А.М. Особливості формування у дітей дошкільного  віку й учнів початкової школи навичок догляду за ротовою порожниною.- К.: Козарі, 2009.- 161 с

Контактна інформація: е-мейл – ortstom@kmu.edu.uaprodent@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Антона Цедіка, 7.
Конт. тел.: +38(044) 434 48 13.