Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра неврології

Кафедра неврології, психіатрії, рефлексо-  і мануальної терапії, ЛФК та спротивної медицини 

lochЗавідувач кафедри Матяш Михайло Миколайович доктор медичних наук, Заслужений лікар України

Кафедра неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини була створена 01 лютого 1994 р.

На кафедрі працюють 12 викладачів, серед яких:
Доктор медичних наук, проф. — Дзюб Г.К. 
Кандидати медичних наук, доц. – Теленгатор О.Я., Клименко С.К., Парахін А.І., 
Пуцев А.І., Кризина Н.П.
Кандидат біологічних наук, доц. — Коркушко О.О.
На кафедрі викладають наступні дисципліни:
-    Неврологія;
-    Психіатрія;
-    Рефлексотерапія;
-    Лікувальна фізкультура;
-    Мануальна терапія.

Неврологія – наука, яка вивчає захворювання центральної та периферичної нервової системи, розробляє теорію і практику лікування неврологічних захворювань. Слід відмітити, що невропатологи займаються консервативним лікуванням неврологічних хворих, в той час як нейрохірурги здійснюють оперативне лікування травматичних, пухлинних, судинних та інші ушкодження головного та спинного мозку, нервових сплетінь і стовбурів, а також периферичних нервів.

Психіатрія – це наука, що вивчає причини виникнення, прояви, перебіг, методи запобігання і лікування психічних хвороб. Як самостійна галузь психіатрія відокремилася лише у 18 столітті.

Рефлексотерапія – це простий і ефективний метод лікування багатьох захворювань.

Мануальна терапія, або лікування руками – вид терапії, спрямований на лікування кістково-м’язової системи, внутрішніх органів за допомогою дії рук.

Викладачі кафедри – автори і співавтори 5 підручників та 2 навчальних посібників, серед яких:

1.    Г.К.Дзюб, В.М.Кузнецов, Н.В.Нестерчук «Ургентна психіатрія» (клініка, психодіагностика, терапія). – К., 2010.- 193 с. 
2.    А.Я. Теленгатор «Очерки  по психологии, психотерапии и деонтологии в неврологии». – К., 2011.- 128 с.
3.    О.Я.Теленгатор, Д.Т. Карабаєв, М.Ю. Гридщук «Непрацездатність в неврології».- К., 2011.- 307с.

e-mail: prorektor.kmu@gmail.com МАТЯШ Михайло Миколайович,

grigori_dzub@gmx.net ДЗЮБ Григорій Костянтинович,

tour83@mail.ru ТЕЛЕНГАТОР Олександр Якович.