Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

та профілактики стоматологічних захворювань

DSC_0436

Якубова Інесса Ігорівна − завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

 На кафедрі викладають наступні дисципліни:
–    Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології.
–    Профілактика стоматологічних захворювань.
–    Дитяча терапевтична стоматологія. 
Кадровий склад кафедри:
Якубова Інесса Ігорівна − завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Ісаєва Надія Семенівна − завуч, доцент, кандидат медичних наук.
Бучинська Тетяна Орестівна − на посаді доцента, кандидат медичних наук.

Ципан Сергій Бориславович − на посаді доцента, кандидат медичних наук.
Кочин Олексій Володимирович − асистент кафедри, кандидат медичних наук.
Скрипник Юрій Валентинович − асистент кафедри, магістр медицини

Кузьміна Вікторія Анатоліївна − асистент кафедри, магістр медицини

Мілюс Саоуле Вікторасівна − асистент кафедри, АФН.  
 

На кафедрі протягом 2009 − 2016 років виконані і захищені: 
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук Інессою Ігорівною Якубовою на тему: «Вплив аліментарного чинника в антенатальний і постнатальний періоди на виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей та його профілактика (клініко-експериментальне дослідження). Науковий консультант − Людмила Федорівна Каськова, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Надією Семенівною Ісаєвою на тему: «Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу постійних зубів у дітей, хворих на нематодоз». Науковий керівник − Якубова Інесса Ігорівна − завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Володимиром Івановичем Острянко на тему: «Ефективність професійної гігієни порожнини рота в профілактиці карієсу зубів». Науковий керівник − Якубова Інесса Ігорівна − завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Сергієм Бориславовичем Ципаном на тему: «Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із аутизмом». Науковий керівник − Якубова Інесса Ігорівна − завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Юрієм Валентиновичем Скрипником на тему: «Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із затримкою психічного розвитку». Науковий керівник − Якубова Інесса Ігорівна − завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Викладачі кафедри — автори і співавтори понад 200 наукових публікацій, п'яти патентів на винахід, трьох інформаційних листів для МОЗ України, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори, одного навчально-методичного посібника, учасники понад 50 науково-практичних конференцій в Україні за її межами.

Контактна інформація: е-мейл – p.terdent@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Тростянецька, 8Д (КП «Консультативно-діагностичний центр «Дитячий»  Дарницького району.
Конт. тел.: +38(099) 234 1618.