Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології

Кафедра загальної гігієни, соціальної медицини та економіки
охорони здоров’я, мікробіології та імунології

Baieva

Зав. кафедри БАЄВА О. В, д. біол. н., проф.

Очолив кафедру професор Яворовський Олександр Петрович з 01.10.1992 року,
з 01.12.1993  року завідуючим кафедрою став Шевченко Андрій Мусійович,
з 28.08.1995 року – Козярін Іван Петрович,
з 29.08.2000 року – Масленко Олександра Олексіївна,
з 18.10.2000 року – Яцула Григорій Степанович,
з 16.02.2002 року  – Циганенко Олег Іванович.
Першими викладачами були:
1. Доцент – Велика Н.В.
2. Доцент – Бур’ян П.М.
3. Ст. викладач – Тарасова Н.М.
4. Доцент – Івахно О.П.
5. Ст. викладач – Аністратенко Т.І.
6. Ст. викладач – Оскоренко В.І.
7. Ст. викладач – Дробишевська Г.В.
8. Ст. викладач – Васильєва Т.Г.
9. з 01.09.1995 року – доцент Слободкін Валерій Іванович
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології була створена в 1992 році. Очолив кафедру Якименко Анатолій Іванович з 01.09.1993 року.
з 01.08.1994 року завідуючим кафедрою став  Ларіонов Георгій Михайлович,
з 01.09.1998 року Благодатний Володимир Миколайович,
з 01.09.1999 року Блохіна Олена Василівна,
з 01.09.2007 року завідуючим кафедри став Куріло Сергій Миколайович.
Першими викладачами були:
1. Доцент – Шелкова Н.І.
2. Професор – Знаменський В.О.
3. Професор – Євтушенко О.І.
4. Ст. викладач – Пульнешенко М.Ф.
5. Доцент – Журба Т.Б.
У 2007 році кафедри загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб  та мікробіології, вірусології та імунології було об’єднано та перейменовано на кафедру загальної гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології, яку очолив Курило Сергій Миколайович.
З 24.01.2014 року завідуючим кафедри став Мегедь Володимир Петрович,
з 01.09.2015 і по 29.08.2017 р. виконував обов`язки завідуючого кафедри Слободкін Валерій Іванович.
Науково-педагогічний склад кафедри станом на березень 2017 р.
Штатні викладачі:
1. Зав. кафедрою, д. б. н., професор Баєва Олена Вікторівна
2. К.м.н., доцент Слободкін Валерій Іванович
3. К.м.н., доцент Лебедєва Наталія Юріївна
4. Ст. викладач Тарасова Наталія Михайлівна
5. Ст. викладач Клименко Ганна Володимирівна
6. Ст. викладач Мариненко Микола Іванович
7. Ст. викладач Новікова Ірина Петрівна.
Штатні сумісники:
1. Д.м.н., професор  Доан Світлана Іванівна
2. Д.м.н., професор  Мегедь Володимир Петрович
3. К.пед.н, доцент Мруга Марина Рашидівна.
Сумісники:
1. Ст. викладач Слесаренко Олена Володимирівна
2. Ст.викладач Вишнякова Ганна Володимирівна
3. Ст.викладач Синетар Едита Олександрівна
4. К.пед.н, доцент Дивак Володимир Валерійович
5. К.ф-м.н.,ст.викладач Бардик Віталій Юрійович
6. Д.м.н., професор Ярош Наталія Петрівна
7. К.м.н.,асистент – Кривенко Євгеній Миколайович
8. К.м.н., асистент– Кондратюк Наталія Юріївна
9. Ст. викладач – Пащенко Надія Василівна
10. Асистент – Сорока Володимир Михайлович
11. Ст. викладач – Оснач Олексій Михайлович
12. Атамась Наталія Олексіївна
13. Заболотная Ірина Едуардівна
Навчально-методична робота
На кафедрі лекції, практичні і семінарські заняття викладають на усіх факультетах і загалом на усіх курсах з таких навчальних дисциплін:
Гігієна та екологія: на медичному та стоматологічному факультетах.
Гігієна у фармації: на фармацевтичному факультеті.
Основи екології: на фармацевтичному факультеті.
Епідеміологія: на медичному та стоматологічному факультетах.
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки: на медичному, фармацевтичному та стоматологічному факультетах.
Основи медичного забезпечення населення і військ: на медичному факультеті.
Цивільний захист: на стоматологічному та фармацевтичному факультетах.
Охорона праці в галузі: на медичному факультеті.
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я: на медичному та стоматологічному факультетах.
Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я: на медичному факультеті.
Економіка охорони здоров’я: стоматологічний факультет.
Медична інформатика: на медичному, стоматологічному факультетах.
Історія медицини: на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах.
Мікробіологія, вірусологія та імунологія: на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах.
Наукова робота кафедри за останні 10 років
Наукова робота кафедри спрямована на обґрунтування теоретико-методологічних засад підготовки медичних кадрів з напрямку соціальної медицини, гігієни, охорони громадського здоров’я, мікробіології та імунології.
Наукові здобутки викладачів кафедри відображено в таких наукових та науково-методичних працях:
Баєва О.В. Страхова медицина і медичне страхування: навч. посіб./О.В.Баєва.- К.: ВД "Персонал", 2013.-432 с.
Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Частина 1 Чернівці:Видавництво БДМУ– 2013. – 372 с.
Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Чернівці: Видавництво БДМУ. Частина 2 – 2013. – 308 с.
Баєва О.В., Чебан В.І. Економіка та підприємництво в охороні здоров’я. Навч. посібник. –Чернівці: Видавництво БДМУ, 2013. – 360 с.
Баєва О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. – К.: ВД "Персонал", 2009. – 336 с.
Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: Кол.моногр. За ред.. О.В.Баєвої, І.М.Солоненка.- К.- МАУП, 2007 .-376 с.
Слободкін В.І з співавторами Гігієна харчування з основами нутриціології. К.: Медицина,- 2007.- Книга1 – 258 с.
Слободкін В.І з співавторами Гігієна харчування з основами нутриціології. К.: Медицина,- 2007.- Книга 2 – 544 с.
Слободкін В.І з співавторами Невідкладна допомога при харчових отруєннях.К.-2012.-727 с.
Слободкін В.І Епідеміологія.- К.: ТОВ «ЗАДРУГА».- 2015.- 250 с.
Серед викладачів кафедри, які в останні роки захистили дисертаційні роботи:
Ярош Н.П. Державне регулювання розвитку соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я,- Дис. Докт наук держ.упр. К.- НАДУ.- 2009
Кривенко Є.М. Медико-соціальне обґрунтування моделі управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації. Дис. канд. мед. наук – Харківський національний медичний університет, 2016
Кондратюк Н.Ю. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення. – Дис. канд. мед. наук – Нац. мед. університет ім. О.О. Богомольця.- К., 2016

Контактна інформація: е-мейл – dr.baieva@kmu.edu.ua​v.yarovyi@kmu.edu.ua.

адреса – м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 (8 поверх).
Конт. тел.: +38(044) 560 88 26.