Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії і пульмонології 

DSC_0136

Завідувач кафедри Мельник Василь Павлович, професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, академік АНВШ України.

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії, пульмонології та дерматовенерології була створена у вересні 1996 року.

На кафедрі працюють 7 викладачів, серед яких:
Доктор медичних наук, проф., академік Академії наук Вищої школи України — Панасюк О. В.
Доктор медичних наук, проф. — Топольницький В. С.
Кандидати медичних наук, доц. — Шупенько М. М. та Галузинський В. П.
Хурса Т. Г. – в.о. доцента кафедри, кандидат медичних наук.
Петренко Олексій Олександрович – асистент, кандидат медичних наук.
На кафедрі викладають наступні дисципліни:
- Фтизіатрія;
- Пульмонологія;
- Інфекційні та шкірні хвороби;
- Шкірні хвороби.

Фтизіатрія — (від грец. Фθίσις — сухоти, виснаження і грец. Ιατρεία — лікування) — розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, закономірності поширення і механізми розвитку туберкульозу, викликані ним патологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагностики та лікування.
Пульмонологія (від лат. pulmo (pulmonis) — легеня і грецького логос — вчення) — розділ клінічної медицини, що вивчає хвороби органів дихання: трахеї, бронхів, легень і плеври. В самостійний розділ медицини від фтизіатрії і онкології пульмонологія відокремилася у 2-й половині ХХ століття, цьому сприяло зростання захворюваності на бронхіт і інші хронічні неспецифічні захворювання легень (НЗЛ).

Викладачі кафедри – автори і співавтори 3 підручників та 2 навчальних посібників, серед яких:
1.Підручник «Фтизіатрія» під редакцією проф. Мельника В.П. – Київ: 2008 – 296 с.
2.Пульмонологія та фтизіатрія [Текст]: Підручник: у 2-х т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. – Київ, Львів: Атлас, 2009. — 1336 с. – 261 рис. – 147 табл.
3.Національний підручник «Пульмонологія та фтизіатрія» у 2-х т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. – Київ, Львів: Атлас, 2011. — 1362 с.

e-mail pulmonology@ukr.net  МЕЛЬНИК Василь Павлови.