Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра хірургічних хвороб № 2

Кафедра хірургічних хвороб № 2 (наказ ректора № 134-1від 27.05.2015 р) забезпечує викладання 5-ти дисциплін:
офтальмологія, оторинолярингологія, онкологія, нейрохірургія та ортопедія.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений провідними фахівцями з означених дисциплін: член-кореспондент НАМН України з офтальмології, професор (1); доктори медичних наук з ортопедії, оторинолярингології, онкології, нейрохірургії та офтальмології (4) та кандидати медичних наук з офтальмології, оторинолярингології, онкології (5).

Клінічні бази кафедри є провідні медичні установі м. Києва.

Дисципліна

Установа та її підпорядкування

1

Офтальмологія

Київський міський офтальмологічний центр, КМКЛ №1 ДОЗ КМДА

Харківське шосе 121

02091,м.Київ,

Тел..(044) 560-89-92

2

Онкологія

Київський міський онкологічний центр

ДОЗ КМДА

вул. Верховинна, 69

03115, м. Київ.

(095) 780 23 31

3

Оториноларингологія

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломийченка НАМН України»

вул. Зоологічна 3,

03057, м. Київ

(097) 951 84 67

4

Нейрохірургія

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

вул. Платона Майбороди, 32

04050, м. Київ

(063) 247 00 69

5

Ортопедія і травматологія

Клінічна лікарня «Ілая»

Вул, Івана Крамського, 9

03115, м. Київ,

Науково-педагогічний склад що викладають 5 клінічних дисциплін:

- офтальмологію: член-кор. НАМН України, проф., Лауреат державної премії, Заслужений лікар України Веселовська З.Ф.,  в.о. проф., д. м. н., Заслужений лікар України Веселовська Н.М., в.о. доцента, к.м.н. Жеребко І.Б., ас. Кухар Н.В., ас. Білик О.Л., лаб. Стеценко Л.М.

- оторинолярингологію: в.о.доцента, д. м. н. Писанко В.М., в.о. доц., к.м.н. Кудь Л.А.,ас. Сапижак І.І., ст.лаб. Козюлина С.В.;

- ортопедія і травматологію: в.о. доцента, д.м.н. Оксимець В.М., к. м. н. Пшенічний Т.Є.,  н.сп. Оксимець. С.В. (ортопедія і травматологія);

- нейрохірургію: д. м. н. Цимбалюк Ю.В., доцент, к.м.н. Хонда О.М., ас. Кулик М.М., лаб. Себіна А.О.;

- онкологію: д. м. н., проф.  Мясоєдов Д.В., в. о. доцента, к. м. н. Яценко С.М., ас. Клюсов О.М., ст. лаб. Яценко Л.А..

Навчально-педагогічна робота.

Дисципліни на кафедрі викладають для студентів 4 та 5 курсів медичного та стоматологічного  факультетів українською, російською  та англійською мовами.

На кафедрі підготовлений повний комплект двомовних методичних розробок, видані декілька посібників. та монографій.

З 2014 року проводиться підготовка інтернів із спецальностей: офтальмологія (відповідає в.о. проф., д. м. н. Веселовська Н.М.),  онкологія ( відповідає к.м.н. Яценко С.М. ), ортопедія і травматологія (відповідає д.м.н. Оксимець В.М.),  нейрохірургія (відповідає к.м.н. Хонда О.М.)

Наукова робота. Основний напрямок роботи кафедри : розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування захворювань за профілем викладання дисциплін.

На кафедрі захищено 2 докторські та 2 кандидатські роботи з офтальмології та нейрохірургії. Налагоджено видання міжнародного науково-практичного журналу "Офтальмологія", що включено до переліку фаховимх видань МОН України.

Проводиться велика робота по організації наукових конференцій з освітніми курсами для студентів, інтернів та молодих фахівців зп участі провідних фахівців Європи та США.

Веселовська З.Ф. у 2011 році обрана членом-кореспондентом НАМН України, обрана членом Європейського товариства глаукоми та співголовою Міжнаціональної Експертної Ради з питань глаукоми (2016), включена

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВЕСЕЛОВСЬКА ЗОЯ ФЕДОРІВНА

ZFV2017

Член — кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 28.12.2011 р. за спеціальністю «офтальмологія»; доктор медичних наук (1989р.), професор (1991р.), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки (1988р.), Заслужений лікар України (2001р.), лікар-офтальмолог вищої категорії, директор Київського міського офтальмологічного центру (1999- 2014 рр.) . професор кафедри офтальмології НМУ ім. О.О. Богомольця (1991 – 2002 рр.), завідувач кафедри та курсом офтальмології (1994- 2009 рр.;1994-2014рр.), а з 2014р. по д.ч. завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом офтальмології Київського медичного університету та науковий консультант Київського міського офтальмологічного центру.

Основний напрямок науково-практичної роботи: сучасні технології хірургії катаракти та інтраокулярної корекції, трансплантація рогівки, косметичне протезування орбіти лікування глаукоми, діабетичної ретинопатії, тощо. Керівник клінічної частини міжнародного наукового проекту сумісно з Інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ. Розробила низку нових методів діагностики, медикаментозного та мікрохірургічного лікування захворювань органа зору, які спрямовані на відновлення та збереження зору. Автор 320 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, 1 посібник та 35 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготувала 6 кандидатів наук.

Громадська діяльність: Член підкомісії МОН України з питань реформування медичної вищої освіти, член спеціалізованої Вченої ради при НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Проблемної комісії з офтальмології НАМН та МОЗ України, вченої ради Українського центру ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, Європейських товариств глаукоми, катарактальних та рефракційних хірургів, Європейського товариства глаукоми та Президії Афро-Азіатського офтальмологічного товариства. Співголова міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми, голова міжнародного освітнього проекту "Офтальмологія", Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу "Офтальмологія", член редакційної ради науково-практичних видань "Клінічна офтальмологія", "Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" та "Архів офтальмології".

Нагороди почесні грамоти МОЗ України, ГУОЗ та МЗ КМДА, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Київської православної церкви та „Знаком пошани” Київського міського голови.

Основні наукові праці: «Роль заднего эпителия в процессе приживления нативной и криоконсервированной роговой оболочки при кератопластике» (1979), «Прогнозирование и предупреждение развития воспалительной реакции глаза после экстракции катаракты с имплантацией искусственного хрусталика» (1989), «Катаракта» (2002), «Ультразвуковая диагностика в онкологии» (2013), «Цукровий діабет в практиці сімейного лікаря (практичний посібник)» (2013), «Межнациональное руководство по глаукоме .Клиника глаукомы» (2016).

ДИСЦИПЛІНА ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

NMV2017Почесний лікар України, професор, доктор медичних наук

ВЕСЕЛОВСЬКА Наталія Миколаївна
Посада: директор Київського міського офтальмологічного центру
Професор  кафедри хірургічних хвороб №2 Київського медичного університету
Адреса: 02175, Київ Міська клінічна лікарня N 1, Харківське шосе, 121, Київ-175, Україна
Факс. + 38/044 / 562-50-97
Телефон + 38/044 / 560-89-92, 562-50-97
Електронна пошта: nnvesel@gmail.com
Освіта, наукові ступені та звання:
1979-1989     Київська загальноосвітня школа
1967-1975     Національний медичний університет ім О. О. Богомольця
1975          Диплом по цій сфері медицини «офтальмологія»
1979         Диплом лікаря-офтальмолога
2002         К. мед. н.  "Офтальмологія"
2014         Д. мед. н. "Офтальмологія"
2012         Почесний лікар України «Офтальмологія»
2017        Професор офтальмології.

Спеціальність ( основний напрям роботи):
Хірургія переднього і заднього сегментів (катаракта, глаукома, вітреоретинальна і пластична хірургія, кератопластика).
Громадська діяльність: науковий редактор журнала "Офтальмологія"

Доцент, кандидат медичних наук  ЖЕРЕБКО Інна Борисівна

IBJ2017

Посада: Зав відділеням Київського міського офтальмологічного центру
Доцент  кафедри хірургічних хвороб №2 Київського медичного університету
Адреса: 02175, Київ Міська клінічна лікарня N 1, Харківське шосе, 121, Київ-175, Україна
Факс. + 38/044 / 562-50-97
Телефон + 38/044 / 560-89-92, 562-50-97
Електронна пошта: zherebko.inna@gmail.com
Освіта, наукові ступені та звання:
1977-1987     Загальноосвітня школа
1989-1995     Одеський національний медичний університет
2005         К. мед. н. «Офтальмологія».

Спеціальність ( основний напрям роботи):
Хірургія переднього і заднього сегментів (глаукома, вітреоретинальна і пластична хірургія,).
Громадська діяльність: науковий секретар журнала "Офтальмологія"
NVK2017

Асистент КУХАР Наталія Володимирівна

Закінчила  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю "Лікувальна справа " 27 червня 2003 року. Закінчила інтернатуру за спеціальністю "Офтальмологія" 07.02.2005 року. З 2005 року  працює лікарем-офтальмологом Київського міського офтальмологічного центру. 2016 року присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Офтальмологія". За сумісництвом асистент кафедри хірургічних хвороб №2, дисципліна "Офтальмологія"  КМУ.

Асистент БІЛИК Орися Любомирівна OLB2017

Закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа " 24 червня 2011 року. Закінчила інтернатуру за спеціальністю "Офтальмологія" 20.06.2013 року. Працює лікарем-офтальмологом Київського міського офтальмологічного центру. З 2016 року асистент кафедри хірургічних хвороб №2, дисципліна "Офтальмологія"  КМУ.

ДИСЦИПЛІНА  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

VMP2017Доцент, доктор медичних наук ПИСАНКО Віктор Миколайович

Провідний науковий співробітник відділу ЛОР-патології дитячого віку Інститута отоларингології  ім. А.І. Коломийченко, головний сурдолог МОЗ України.

«Экспериментальное обоснование и клиническая апробация полимодальной передачи звука больным с нейросенсорной тугоухостью и глухотой» : автореферат дис. … доктора медицинских наук : 14.00.04.- Киев, 1993.
Основні напрямки наукової діяльності відділу:
- діагностика та лікування дітей із кондуктивною, сенсоневральною та змішаною приглухуватістю
- діагностика злоякісних пухлин ЛОР-органів у дітей
- лікування дітей із гострими та хронічними запаленнями біляносових пазух лікування дітей із  гіпертрофією структур лімфоглоткового кільця
- проведення клінічних випробувань лікарських засобів для оториноларингології (відділ ЛОР-патології дитячого віку є клінічною базою Фармакологічного комітету України)

 

Доцент, кандидат медичних наук КУДЬ Лариса Андріївна
«Обгрунтування неінвазивної тактики лікування дітей із гострими гнійними та загостренням хронічних гнійних риносинуситів (клініко-лабораторне дослідження)»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / НАМН України, Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. — Київ, 2013

Асистент САПІЖАК Ірина Ігорівна
Основний напрямок роботи: діагностика порушень слуха, терапевтичне лікування запальних процесів органа слуха та дихальних шляхів

ДИСЦИПЛІНА НЕЙРОХІРУРГІЯ

OMH2017Завідувач курсу нейрохірургії доцент, кандидат медичних наук . ХОНДА Олексій Миколайович

Основні напрямки практичної та наукової роботи – розробка та вдосконалення нейрохірургічних методик діагностики та лікування патології центральної та периферичної нервової системи. Співавтор двох винаходів, спрямованих на поліпшення результатів мікрохірургічного лікування травматичних ушкоджень периферичних нервів. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Нейрохірургія”. Автор понад 300 наукових публікацій, 9 монографій і навчальних посібників, в т.ч. співавтор першого вітчизняного україномовного навчального посібника «Нейрохірургія. Курс лекцій» (1998; 2000; 2002), монографій «Травматические повреждения позвоночника и спинного мозга» (2010), «Діагностика та хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів хребта» (2014), «Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку» (2017).
Нагороди: Почесна грамота МОЗ України (2009), медаль «За працю та звитягу в медицині» (2011), Золотоа медаль «Незалежність» (2014).
​Громадська діяльність: організатор та співзасновник Київського осередку Всеукраїнського лікарського товариства. Активний учасник, член правління Всеукраїнського лікарського товариства, управи Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, оргкомітетів з’їздів ВУЛТ та Конгресів СФУЛТ, член редакційної ради журналу «Українські медичні вісті»

YVC2017

 

В.о. професора, доктор медичних наук  ЦИМБАЛЮК  Юлія Віталіївна

Основний напрям наукової роботи: сучасні методи відновлювальної  нейрохірургії.

 

MMK2017

 

Асистент  КУЛИК Михайло Михайлович
Основний напрям наукової роботи: сучасні методи відновлювальної  нейрохірургії, діагностика та лікування травматичних ушкоджень периферичних нервів.

 
 
 
ДИСЦИПЛІНА ОНКОЛОГІЯ
 
CMY2017
 

Доцент, кандидат медичних наук  ЯЦЕНКО Сергій Миколайович.

1978  – 1984 рр. Чернівецький медичний інститут. 1984  – 1985 рр. інтернатура з хірургії м. Черкаси. 1985 – 1988 рр. Лікар – хірург районної лікарні м. Жашків. 1988 – 1990 рр. клінічна ординатура з хірургії І-й Московський медичний інститут  ім. Сєченова
1992 р. Кандидат медичних наук за спеціальністю «хірургія». 1992 – 1996 рр. лікар – хірург міської лікарні м. Чернівці. 1996 – 2000 рр. асистент кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії Буковинської державної медичної академії. 2000 – 2003 рр. докторантура на кафедрі онкології Київської медичної академії ім. П.Л. Шупика. 2003 – 2009 рр. Старший викладач, відповідальний за дисципліну «онкологія» кафедри хірургії Української військово-медичної академії. З 2009 доцент, відповідальний за дисципліну «онкологія» Київського медичного університету.
Автор 35 наукових праць, співавтором 2 навчальних посібників  з клінічної онкології.
Напрямки клінічної діяльності: діагностика і лікування хворих на рак молочної залози, шлунка, товстої кишки із використанням сучасних новітніх технологій. Клінічна база – Київський міський клінічний онкологічний центр.