Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії

Кафедра нормальної фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії 
 

Завідувач кафедри фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії
Поляков Олександр Анатолійович, д. мед. наук

Кафедра нормальної фізіології, біофізики, медичної біології та біологічної хімії була заснована у 1992 р.

На кафедрі працюють 14 викладачів, серед яких:
Кандидати біологічних наук, доц. – Грабова Т. Ю., Дудченко Л. Г., Півнутель Р. В., Боярська З. О.
Кандидат фармацевтичних наук, доц. – Лозова О. Л.

На кафедрі викладають наступні дисципліни: 
– Нормальна фізіологія;
– Медична біологія;
– Біологія з основами генетики;
– Фармацевтична ботаніка;
– Біологічна хімія;
– Лабораторна діагностика;
– Біофармація;
– Біофізика.

Нормальна фізіологія – це наука про життєві процеси, діяльність       окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Предметом вивчення фізіології  є функції живого організму, їх зв'язків між собою, регуляція і пристосування до навколишнього середовища, походження і розвиток в процесі еволюції та індивідуального розвитку особини.
Біофізика —  галузь науки, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, органів та тканин, закінчуючи організмами та біосфери в цілому.
Медична біологія (від грец. bios – життя, logos – наука) – вивчає спадковість людини, її генетичну систему, генотипні та індивідуальні відмінності ;людей, їх екологію, фізіологію, особливості поведінки.
Біохі́мія (від грец. βίος — «життя» і єгип. kēme — «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) — наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах. Наука має справу із структурою та функцією компонентів клітини та речовин організму, таких як білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти та інші біомолекули.

Викладачі кафедри – автори і співавтори 16 навчальних посібників та 1 підручник, серед яких:
1. Cкрипнюк З. Д., Головаха М. А., Федорівский В. М. «Азбука інформотерапевта», Cкоп’є, 2009.
2. Скрипнюк З. Д., Головаха М. А., Федорівский В. М. «Основи інформодіагностики та інформотерапії», Cкоп’є, 2011.
3. Співавторство, монографія з грифом МОН «Антиейджинг: фітотерапія проти старіння» О.В. Дульцева.

Контактна інформація: е-мейл – physiology@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 (7 поверх),
Конт. тел.: +38(044) 560 88 26.