Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

DSC04365

Зав. кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Талько В.І.,  д. мед. н., проф.

       Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії була створена у вересні 1992 року.

На кафедрі працюють визнані викладачі, серед яких:

Доктор мед. наук , проф. – Кризина П.С.

К. м. н., доценти – Болгов Ю.О. та Леоненко І.М.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

–          анатомія людини;

–          топографічна анатомія;

–          оперативна хірургія.

Анато́мія (з грец. να- — верх і τέμνω — різати) — це наука про форму, будовуорганізму та окремих його органів чи систем. Загальний термін анатомія охоплюєанатомію людини, або антропотомія, анатомію тварин, або зоотомію, та анатомію рослин, або фітотомію.

Топографічна, або клінічна анатомія — розділ анатомії людини, що вивчає будову людського тіла за принципом пошарової будови ділянок тіла (головишиїгрудейживота, кінцівок), взаємовідносини органів тіла між собою, зі скелетом, проекції органів на поверхню тіла людини, варіанти будови органів, судиннервів тощо, вікові, статеві особливості будови тіла людини. Створює теоретичне підгрунтя для оперативної хірургії.

Оперативна хірургія — вчення про хірургічну операцію. Теоретична та прикладна наука, об'єктом якої є хірургічна операція — механічне втручання в тіло людини з лікувальною або діагностичною метою. Основні аспекти оперативної хірургії — вчення про оперативний доступ та оперативний прийом.

Контактна інформація: е-мейл – anatomy_operative_surgery@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Харківське шосе 121 (будівля паталогоанатомічного корпусу, 2 поверх).
Конт. тел.: +38(044) 528 35 17.