Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра технології ліків

Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації

DSC04520

Зав. кафедри Кухар О.О., к. фарм.. н., доц.

Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації створена у 2003 році 21 липня (Наказ МІ УАНМ №132) на базі реорганізації кафедри фармації з курсами фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармакогнозії, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації згідно нормативних вимог та у відповідності з рішенням Вченої Ради МІ УАНМ від 26 червня 2003 року протокол №11.

На кафедрі працюють також старші викладачі, серед яких:

Білан О. А. та Новикова Л. Г.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

-          Організація та економіка фармації;

-          Менеджмент і маркетинг у фармації;

-          Фармацевтичне законодавство;

-          Охорона праці в галузі;

-          Патентознавство;

-          Належні практики у фармації;          Курси за виробництвом:

-          Фармакоекономіка;                            — Теорія і практика професійної комунікації;

-          Історія медицини і фармації;             — Особливості зовнішньоекономічної

-          Етика і деонтологія у фармації;         діяльності підприємств фармацевтичної галузі.

-          Основи біоетики.

Фармакоекономіка — прикладна наука, яка є методологією порівняльної оцінки медичних технологій (методів профілактики, діагностики та лікування, в т.ч. з використанням ЛП), на основі всебічного комплексного аналізу результатів їх застосування та економічних витрат. За своєю суттю вона є еклектичною інтегральною наукою, що використовує терміни та поняття, які належать до трьох наукових категорій:

-          медичних  (характеризують клінічні результати медичних технологій (дієвість, ефективність, безпека));

-           гуманістичних (відбивають клінічні результати медичних технологій через сприйняття їх пацієнтом і суспільством (поліпшення якості життя пацієнта, комплаєнс));

-          економічних (описують фінансову складову медичних технологій (витрати, економічна ефективність)).

Викладачі кафедри – автори і співавтори 5 підручників, 9 навчальних посібників, серед яких:

1….

2….