Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра хімії

Кафедра створена 1 вересня 2017  року згідно Наказу ректора №323 від 1 вересня 20017 року шляхом реогранізації кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • загальна та неорганічна хімія (фармацевтичний факультет, денна та заочна форма навчання);
 • аналітична хімія (фармацевтичний факультет, денна та заочна форма навчання);
 • органічна хімія (фармацевтичний факультет, денна та заочна форма навчання);
 • фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет, денна та заочна форма навчання);
 • медична хімія (медичний, стоматологічний факультети, денна форма навчання);
 • біоорганічна хімія (медичний, стоматологічний факультети, денна форма навчання). 

Завідувач кафедри – доктор фармацевтичних наук Гудзенко Андрій Вікторович.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Гудзенко А.В., д.фарм.н. – зав. кафедри;
 • Болдескул О.Є. – к.ф.-м.н., доц. – доцент кафедри;
 • Слісенко О.В., к.х.н., доц. – доцент кафедри;
 • Пурікова О.Г., к.х.н., доц. – доцент кафедри;
 • Самойленко Т.Ф. – к.х.н., доц. – доцент кафедри;
 • Дорошенко М.М. – к.х.н., доц. – доцент кафедри;
 • Анзіна К.М. – асистент кафедри;
 • Власенко С.О. – асистент кафедри. 

Контактна інформація: е-мейл – a.gudzenko@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, Харківське шосе, 121, (8 поверх).

Конт. тел.: +38(044) 560 04 30.