Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра фармакології

Кафедра фармакології, патофізіології, клінічної
фармакології і клінічної фармації, технології ліків

DSC_0240

Зав. кафедри Туманов Віктор Андрійович, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, академік АНВШ України

Кафедра фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і клінічної фармації  була заснована у 1994 році.

На кафедрі працюють 9 викладачів, серед яких:
Доктор медичних наук, проф.: Горбань В.О. 
Доктор медичних наук, проф.: Войтенко Г.М.
Доктор фармацевтичних наук: Косяченко К.Л

На кафедрі викладають наступні дисципліни:
-Фармакологія;
-Клінічна фармакологія;
-Клінічна фармація;
-Технологія ліків;
-Організація та економіка фармації;
-Патофізіологія.

Фармакол́огія ((гр.)pharmakon – ліки, отрута; logos — наука, вчення)  — фундаментальна наука, що вивчає дію лікарських засобів та інших біологічно активних речовин на організм людини чи тварини. Це порівняно молода наука, хоча історія використання ліків така ж давня, як історія людства. Фармакологія розподіляється на загальну, яка вивчає загальні питання, і спеціальну, яка вивчає вплив окремих лікарських засобів на живий організм.
Клінічна фармакологія – вивчає вплив лікарських засобів на організм людини в умовах патології.
Патофізіологія ((гр.) pathos — хвороба) – фундаментальна наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму, дає основні принципи підходів до терапії патологічних процесів. Як наука, вона досить молода і постійно розвивається у зв'язку з безперервним накопиченням нових експериментальних і клінічних даних, що в свою чергу служить основою для перегляду вже усталених теоретичних поглядів.
На кафедрі щорічно навчається більш як 200 студентів трьох факультетів: медичного, стоматологічного і фармацевтичного.
Наукова робота кафедри спрямована на обґрунтування рослинних та метаболічних лікарських засобів. З цього напрямку підготовлено 3 монографії, отримано 3 патенти на винаходи, методичні рекомендації для лікарів.

Викладачі кафедри – автори і співавтори 5 підручників, 9 навчальних посібників, серед яких:
1. Підручник «Фармакологія», 2001 р.- 783 с., 2013 р. – 681 с.
2. Навчальні посібники: «Фармакотерапія серцево-судинних захворювань у дітей», 2009 р. – 206 с.
3. «Отруйні рослини», 2011 р. – 494 с.

Контактна інформація: е-мейл – pharmacology@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Харківське шосе 121 (4, 7 поверхи).
Конт. тел.: +38(044) 564 29 96.