Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Програми фахових випробувань

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФІЗІОЛОГІЇ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра за спеціальностями 5.12010001 «Лікувальна справа», 5.12010002 «Сестринська справа», 5.12010106, 5.12010104 «Стоматологія» та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністями 222 "Медицина" чи 221 "Стоматологія"

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра за спеціальністю 5.12020101 «Фармація» та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 «Фармація»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФАРМАКОЛОГІЇ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра за спеціальністю 5.12020101 «Фармація» та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 «Фармація»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра за спеціальністю 5.12020101 «Фармація» та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 «Фармація»

 ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра за спеціальностями 5.12010002 «Сестринська справа», 5.12010106, 5.12010104 «Стоматологія» та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 222 "Медицина" чи 221 "Стоматологія"

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З "АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ" для абітурієнтів, які для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра за спеціальностями 5.12010001 «Лікувальна справа», 5.12010104 «Стоматологія» та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 222 "Медицина" чи 221 "Стоматологія"

Зразки екзаменаційних білетів:

а) для тих, хто вступає на базі ОКР молодшого спеціаліста чи ОР бакалавра за спеціальністю «Лікувальна справа» тут,

  б) для тих, хто вступає на базі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія» тут.