Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

біоенергоінформотерапія

aura КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПО БІОЕНЕРГОІНФОРОТЕРАПІЇ

Знання основ біоенергетичної медицини мають велике значення для лікарів будь-якої спеціальності. Це пов'язано з тим, що у медичних працівників формується нове бачення проблем здоров'я та патології, осмислення лікарської практики, яка відбувається оволодіння навичками обстеження хворих та корекції їх біополя, роботи з енергетичними каналами та центрами. Все це необхідно для підготовки майбутнього лікаря-практика. Програма курсу інформації та стажування є оригінальною та пропонується як необхідний базовий курс, який протягом 36 годин допоможе сформувати лікарю філософський світогляд, одержати знання із загальної та приватної біоенергетики, оволодіти методами діагностики та лікування хвороб.

Основні навчальні цілі: у базовому модулю №1 (12 годин — для лікарів та осіб, які мають базову підготовку) — «Основи біоенергетики» ставиться ціль розширення кругозору, зміни раціоналістичного менталітету слухачів. Їм надаються основи знань езотеричної філософії, елементи східних навчань стародавності, ідеї Агні-Йогі, сучасної теософії, наукових концепцій філософів — космістів акад. В.І. Вернадського, В.Н. Гумільова, акад. А.І. Шипова.

При вивченні 2-го базового модулю (36 годин — для лікарів та осіб, які мають базову підготовку) — «Загальна біоенергетика» курсанти оволодіють методами біолокації, діагностики основних захворювань внутрішніх органів рукою, біотензором, за фотографією, фантомом, розбирають помилки лікарської практики, одержують знання про зв'язок анатомо-фізиологічних структур людини, ендокринної системи з тонкими тілами та енергетичними центрами пацієнта.

Модулі:

1. Загальна біоенергоінформотерапія — 36 годин.
2. Приватна біоенергоінформотерапія — 36 год.

В кінці навчання курсанти повинні оволодіти медитативними техніками, діагностикою хвороб за допомогою біотензора, рукою та лікування виявленої патології. Вони повинні вміти оцінити якість енергії пацієнта, її кількість, визначити властивості, одержати інформацію про лікування кольором, музикою, енергією, пахощами, енергетично зарядженими предметам.
Викладення курсу біоенергетичної медицини повинно інтегрувати із знаннями фізіології, анатомії, основами клініки внутрішніх хвороб, фітотерапії, психології.
Основним методом навчання є лекційний курс філософсько-теоретичного напрямку, основи езотеричного лікування та практична робота з пацієнтами, яка пов'язана із діагностикою та корекцією виявленої патології. 
Курсанти на практичних заняттях спочатку тестують один одного під керівництвом викладача, а потім, по мірі придбання практичних навичок, починають самостійно працювати з пацієнтами.
Детальна клінічна характеристика хворих на лекціях та практичних заняттях повинна супроводжуватись ілюстративним матеріалом.
Контроль знать курсантів здійснюється шляхом опиту, а по закінченню занять заліком, який утримує в собі теоретичні питання та практичну роботу за пацієнтом.
Докладніше інформація та запис за телефоном: (044)234-25-84, 288-03-29