Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

апітерапія

apiterapiya КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПО АПІТЕРАПІЇ

Ця програма розроблена для лікарів, що мають досвід лікувальної роботи, бажають підвищити свій кваліфікаційний рівень за мінімальний строк опанувати максимум корисної інформації.
Матеріал курсу інформації та стажування розподіляється на декілька модулів, що дозволяє максимально мобільно пристосувати викладання матеріалу для кожного курсанта (лікаря).
Курсант, у відповідності до свого фаху або особистої зацікавленості має право обирати вивчення одного-двох модулів по 36 годин кожен зі спеціальної апітерапії додатково до базового модуля. Базовий модуль також має свою диференціацію викладання: для лікарів зі стажем роботи 3-5 років — 12 годин, для лікарів, що тільки починають вивчати метод апітерапії — 36 годин. До програми курсу інформації та стажування з апітерапії входять як лекційні так і практичні заняття.
Перелік модулів:

Базовий модуль №  1 (36 годин — первинний курс) — «Основи апітепарії»

Модулі:
1. Апітерапія в клініці різноманітних нозологічних форм — 36 год.
2. Загальні принципи апітерапії — 36 год.

По закінченні навчання курсант повинен знати:
 — принципи лікування продуктами бджільництва та апітоксинотерапії;
 — техніку проведення процедури;
 — схеми постановки медичних бджіл
 — показання та протипоказання до застосування методу апітерапії
 — особливості та механізми впливу бджолиної отрути на людину
 — санітарні вимоги до кабінету апітерапії
Вміти:
 — самостійно проводити обстеження і підготовку хворого до апітерапії:
 — складати схему лікування;
 — здійснювати пошук необхідної інформації в джерелах літератури
Після вивчення кожного модуля передбачений контроль рівня опанованих знань у вигляді тестів, та після вивчення всього матеріалу — іспит. 
Докладніше інформація та запис за телефоном: (044) 234-25-84, 288-03-29