Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

ANCD – коучинг

Анотація  ANCD – коучингу.

Загальновідомий факт, що в Україні, як і в Європі в цілому, відбувається старішання населення та зростає захворюваність на неінфекційні захворювання — так звані хвороби цивілізації.

Хвороби цивілізації — це:

1. основна група — серцево-судинні хвороби, хронічні обструктивні захворювання легенів, діабет, рак.

2. супутня група — всі інші хронічні захворювання.

В Україні на цю загальноєвропейську тенденцію накладається:

1. Дуже висока смертність  чоловіків працездатного віку від вищезгаданих хвороб цивілізації — спостерігається кілька десятків років.

2. Військові діі — які також “б'ють” по чоловіках працездатного віку – останні два роки.

Європейський досвід реалізації профілактичних програм по протидії хворобам цивілізації в 2001 -2009 роках показав величезну потребу  в якісній мотивації та наданні конкретних послуг lifestyle кожній людині індивідуально.

Це – окремий вид діяльності, який проходить не в кабінеті лікаря, а в повсякденному житті пацієнта.

Назва такого спеціаліста по lifestyle — ANCD – коуч.

ANCD – коуч ( against non communicable diseases coach — анг.) – індивідуальний інструктор – тренер з протидії хворобам цивілізації, який надає конкретні послуги в цій сфері пацієнтам з наявним діагнозом групи хвороб цивілізації, поступово формуючи у них самостійні навички такої протидії.

Розробку програми підготовки і діяльності ANCD – коуча в країнах Європи та країнах пострадянського простору в 2010 році розпочала британська некомерційна організація “Bridging Solution”.

Протягом 2010 — 2014 років в Україні та Польщі відпрацьовано організаційну модель діяльності  ANCD – коучів та удосконалено  програму їхньої підготовки.

В Варшаві створено Учбово-методичну базу з підготовки ANCD – коучів для країн Європи та пострадянського простору.

В Україні — освітнім партнером, який представляє ANCD – коучинг, є Київський медичний Університет УАНМ.

Тривалість навчання — 1 річні курси (дистанційна форма, стажування в медзакладах України і в Польщі, програма навчання для України і для Польщі, працевлаштування в Україні і Польщі).

Спеціалізація в ANCD – коучингу:

За віком пацієнтів:

1. ANCD — коучинг для пацієнтів дорослого віку та членів їхніх сімей.

2. ANCD – коучинг для пацієнтів дитячого віку та іхніх батьків.

За професійним рівнем:

1. Початковий рівень.

2. Базовий рівень.

3.Lege artis рівень.

Керівник проекту з ANCD – коучингу в Україні(2010 — 2013 роки)

  — Руслан Романишин (Україна- Польща), головний експерт британської некомерційної організації “Bridging Solution”,  завідувач Всеукраїнського науково-практичного центру здоров'я УІСД МОЗ України, випускик Флагманського Курсу ЄБР ВООЗ “Посилення систем охорони здоров'я:фокус на неінфекційні захворювання (Барселона, 2013 рік) та Флагманського Курсу ЄРБ ВООЗ “Оптимізація фінансування систем охорони здоров'я (Барселона 2014 рік), керівник Всепольської фундації з протидії хворобам цивілізації.

Експерти та викладачі:

1. Ліна Бодн (Великобританія) –  виконавчий директор британської некомерційної організації “Bridging Solution” в 2010 — 2012 роках.

2. Кшиштоф Кроліковскі (Польща) — радник Президента Окружної Варшавської лікарської Палати.

3. Гражина Рогалє-Павельчик (Польща) — Президент Національної Палати медсестер та акушерок Польщі.

4. Мирослав Дутчак (Україна) – національний координатор Європейської мережі з оздоровчої фізичної активності ЄРБ ВООЗ в Україні, професор, перший проректор НУФВСУ.

5. Геннадій Апанасенко (Україна) — професор, д.м.н, автор методики оцінки рівня фізичного здоров'я, головний спеціаліст МОЗ України з санології в 2011-2012 роках.

6. Ольга Пригунова — лікар — неонатолог, універсолог — психосистемолог, перщий практикуючий в Україні ANCD – коуч(lifestyle).

Початкове уявлення про хвороби цивілізації — неінфекційні захворювання (NCD – анг.) можна отримати, ознайомившись з нижчевказаною інформацією:

1. Глобальна стратегія по харчуванню, фізичній активності та здоров'ю –

    http://www.who.int/dietphysicalactivity/ru

2. План дій по реалізації Європейської стратегії з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями –  http://www.euro.who.int/ru/

Другий документ

 Орієнтовна програма 1-річного дистанційного курсу ANCD – коучингу

    Для України.                                    

1. Загальноосвітній цикл за назвою  «Все про хвороби цивілізації”.

Курсанти отримують і освоюють відеолекції та інші матеріали в електронному вигляді(інфоблоки).

 Контроль засвоєння матеріалів даного циклу відбувається завдяки відповідям кожного курсанта на тестові питання за допомогою індивідуального доступу на спеціалізований сайт.

На самостійне освоєння 1 відеолекції і супутніх матеріалів — надається 1 тиждень, вкінці тижня –   тестовий контроль.

Загальноосвітній цикл складається з 12 відеолекцій і інфоблоків, його тривалість  –  12 тижнів (3 місяці).

2. Цикл практики за назвою “Новий погляд на пацієнтів” – відвідування курсантами базових лікарень (в обласних містах), спілкування і анкетування пацієнтів з конкретними діагнозами групи хвороб цивілізації.

У вихідні дні, групові і індивідуальні.

Кожен курсант має здійснити 16 індивідуальних контактів з пацієнтами.

На 1 візит в лікарню передбачено 1 контакт з 1 пацієнтом.

Кожен курсант має пройти 8 дорослих пацієнтів та  8 — дітей разом з їхніми батьками.

Тривалість циклу –  16 вихідних ( два місяці).

Контроль — кожен курсант надає  звіт — розповідь про кожний контакт (за наданою формою).

Після завершення цього циклу кожен курсант остаточно визначається в напрямку спеціалізації та обирає ANCD – коучинг для дітей чи ANCD – коучинг для дорослих.

3. Цикл з холістичного здоров'я за назвою “Птаха Джонатан”.

Курсанти отримують і освоюють відеолекції та інші матеріали в електронному вигляді(інфоблоки).

 Контроль засвоєння матеріалів даного циклу відбувається завдяки відповідям кожного курсанта на тестові питання за допомогою індивідуального доступу на спеціалізований сайт.

На самостійне освоєння 1 відеолекції і супутніх матеріалів — надається 1 тиждень, вкінці тижня –   тестовий контроль.

Закріплення матеріалу відбувається з допомогою вебінарів — 2 рази в місяць на вихідних.

Цикл холістичного здоров'я складається з 12 відеолекцій і інфоблоків, його тривалість  –  12 тижнів (3 місяці).

4. Цикл «Алгоритм роботи ANCD – коуча” – 7 денний тренінг в Варшаві.

5. Цикл практики за назвою  “Селекція пацієнтів” – апробація в лікарнях елементів алгоритму роботи ANCD – коуча.

Кожен курсант проводить Індивідуальну роботу з 10-ма пацієнтами.

Графік такої роботи встановлюється курсантами індивідуально, контроль здійснюється з допомогою  надсилання відеозвіту (за наданою формою).

Тривалість циклу  – 1 — 1,5 місяця.

6. Завершення навчання — вручення сертифікатів про закінчення 1-річного курсу з ANCD – коучингу та узгодження варіанту працевлаштування з кожним курсантом.

Третій документ

 Орієнтовна програма 1-річного дистанційного курсу ANCD – коучингу.

Для Польщі.

1. Проходження повної програми для України.

2. Цикл польської медичнї мови.

Освоєнння Початкового рівня —  60-80% розуміння польських лікарів, медсестер та пацієнтів, здатність робити запитання та висловлювати свої думки на польській мові з 60% розумінням зі сторони польських лікарів, медсестер та пацієнтів.

Складається з самостійного освоєння Глосарія польських медичних термінів, вивчення 10 діалогів на медичну тему, 10 діалогів на немедичну тему, 10-ти скайп — занять з носієм польської медичної мови українського походження.

Освоєння початкового рівня відбувається паралельно з проходженням інших циклів за індивідуальним графіком занять для кожного курсанта з врахуванням його зайнятості.

Контроль освоєння Початкового рівня польської медичної мови — завдяки скайп — екзамену з новим викладачем — носієм польської мови.

Освоєння Базового рівня — для отримання роботи ANCD – коуча в Польші, тільки після освоєння Початкового рівня.

Представляє собою 5 -денний інтенсивний курс мовної медичної практики в Варшаві.

Кожен курсант індивідуально спілкується з польськими лікарями, медсестрами, пацієнтами в реальних лікарнях з супроводом викладача на протязі 10 годин щодня.

Заняття відбуваються в невеликих групах, з розборами діалогів, повтореннями, рольовими іграми.

Контроль Базового рівня польської медичної мови — підтвердження 100% розуміння курсанта зі сторони 5 випадкових відвідувачів польської лікарні у присутності викладача.

3. Цикл практики в польських лікарнях Варшави та інших міст Польщі — аналогічний українському циклу “Селекція пацієнтів”.

Кожний курсант проводить індивідуальну роботу з 10-ма пацієнтами.

Тривалість циклу — 5 днів, по 8 годин роботи щодня.

4. Завершення навчання — вручення сертифікатів про закінчення 1-річного курсу з ANCD – коучингу та узгодження варіанту працевлаштування в Польщі з кожним курсантом.

Прийом документів — з 21 травня до 19 вересня 2015 року.
Контакти: 098 842 91 48 (з 11 до 17 години), e-mail: luchinskali@gmail.com