Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Історія кафедри педіатрії

22

      Кафедра дитячих хвороб була створена в 1994 році.

Першим завідувачем кафедри був Мощич Петро Степанович  — доктор медичних наук, професор, академік АНВШ України та УАОІ, Нью-Йоркської академії наук, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, нагороди Св. Володимира і Ярослава Мудрого, почесних звань європейських інституцій, інституту УАНМ.
 

33


В подальшому кафедру очолювали:
Марушко Юрій Володимирович ,доктор медичних наук, професор  (2005-2008

 

 

З 2009 по 2012 роки кафедру очолювала  Пісоцька Сталіна Артемівна кандидат медичних наук, доцент.

44
З 2014 по 2015 р кафедру очолювала Платонова Олена Михайлівна доктор медичних наук, доцент


 

55


Наступним завідувачем кафедри був Самарін Дмитро Вікторович доктор медичних наук, професор.

 


У теперішній час кафедру очолює Заславська Ганна Олександрівна кандидат медичних наук, доцент.

66

На кафедрі викладають  наступні дисципліни:
– пропедевтика педіатрії (студентам 3 курсу);
– педіатрія (студентам 4,5,6 курсів);
– дитячі інфекційні хвороби (студентам 5, 6 курсів).
На кафедрі викладають українською, російською та англійською мовами.
Контактна інформація:
Клінічними базами кафедри є:
– дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району (м. Київ, бульвар Вернадського, 53);
– дитяча клінічна лікарня №8 Шевченківського району (м. Київ, вул. Мельникова ,16).

1

a.zaslavska@kmu.edu.ua  (зав. кафедрою к.м.н.,доцент Заславська Ганна Олександрівна)

Викладачі кафедри педіатрії Київського медичного університету УАНМ

66

Заславська Ганна Олександрівна. 
Завідувач кафедри педіатрії, кандидат медичних наук, доцент.

В 2007 році закінчила з відзнакою факультет “Лікувальна справа” Луганського державного медичного університету. 
В 2009 р. закінчила з відзнакою магістратуру та здобула кваліфікацію магістр із педіатрії. 
В цьому ж році зарахована до аспірантури за фахом “Педіатрія” на кафедру педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету. 
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію та була прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету. 
У 2013 році отримала першу кваліфікаційну категорію лікаря зі спеціальності дитячі інфекційні хвороби. 
З 2013 року являється співзасновником і відповідальним секретарем журналу «Актуальна інфектологія».
У 2014 році була призначена на посаду головного позаштатного паразитолога Луганської області.
З 2014 по 2016 року працювала в Національному медичному університеті О.О.Богомольця на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.
У 2015 році пройшла спеціалізацію за фахом «лікар – паразитолог».
У тому ж році затвердила тему докторської дисертації по паразитології за темою «Клініко-епідемічна характеристика лямбліозу у дітей та лікувально-реабілітаційні заходи».
Має 40 друкованих наукових робіт, у тому числі 1 навчальний посібник, 2 методичні рекомендації.
З 2016 року працює на посаді завідувача кафедри педіатрії Київського медичного університету УАНМ. 

3
Дмитрук Вікторія Іванівна
Асистент кафедри, кандидат медичних наук.
 

В 1992 році закінчила Донецький державний медичний інститут ім. Горького.  
Лікарський стаж 24 роки. Досвід науково- педагогічної праці понад 17 років.
В 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Характеристика і корекція реабілітаційними засобами фізичного і психоемоційного стану здоров’я дітей в умовах
шкільного закладу ».
Автор понад 43 друкованих праць.
Працює в Київському медичному університеті з жовтня 2016 року.
 

4
Злобинець Антоніна Сергіївна
Асистент кафедри, магістр медичних наук.

Закінчила Київський медичний університет Української Асоціації Народної Медицини з дипломом за спеціальністю «лікувальна справа» у 2003 році.
З 2004 по 2005 проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
Магістр медичних наук з 2005 року. Захистила магістерську роботу на тему "Особливості стану здоров’я дітей, народжених юними матерями".
Злобинець А.С. є автором 41 наукової праці.
З 2005 по теперішній час працює асистентом кафедри педіатрії Київського медичного університету УАНМ.


6


Дембіцький Володимир Леонідович 
Кандидат медичних наук, доцент.

Головний лікар Дитячої клінічної лікарні №8 м. Києва, Заслужений лікар України.
Закінчив педіатричний факультет Вінницького медичного інституту в 1978 р.
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Клінічне значення імунологічних та біохімічних показників в ранній діагностиці ревматизму у дітей» в 1993 р.
Автор 40 наукових праць.
Працює на кафедрі педіатрії Київського медичного університету за сумісництвом.
 

8
Мінченко Дмитро Олександрович
Доцент, кандидат медичних наук.

У 2008 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, був прийнятий на кафедру Педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця на посаду старшого лаборанта.
З 2010р асистент кафедри, з 2014 по теперішній час – доцент кафедри Педіатрії №1 НМУ.
З 2005 року працював на посаді інженера відділу Молекулярної імунології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.
З 2008 по теперішній час науковий співробітник відділу Молекулярної біології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.
Кандидатська дисертація на тему "Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в клітинах злоякісних пухлин: молекулярні механізми регуляції" захищена в лютому 2010 року.
Має 320 публікацій; з них 197 статей, 112 тез, 9 патентів, 1 інформаційний лист, 1 монографія.
За даними бази “Scopus” 49 документів, 326 цитувань, Індекс Гірша = 8.
За даними бази “Google Scholar” 106 документів, 581 цитувань, Індекс Гірша = 10.
Наукові інтереси – молекулярна та фундаментальна медицина.
З 2016 року доцент кафедри педіатрії Київського медичного університету УАНМ за сумісництвом.

9
Гуркіна Наталія Василівна
Асистент кафедри.

У 1986р.  закінчила Ростовський медичний інститут, педіатричний факультет.
У 1987р. пройшла інтернатуру за фахом "Педіатрія". Лікар педіатр вищої категорії. Організатор охорони здоров’я вищої категорії. Загальний стаж роботи за спеціальністю  30 років.
Курси підвищення кваліфікації з питань невідкладних станів, дитячої кардіології та пульмонології, особливостей розвитку та захворювань підлітків, УЗД, фармакотерапії внутрішніх захворювань, організації охорони здоров`я.
Пройшла сертифікацію Агентства США по міжнародному розвитку (USAID) по стратегії догляду за дітьми раннього віку "Effective Paediatric Care" як слухач, "Medical Care for Healthy Children from Birth to 3 Years" як тренер, сертифікацію UNICEF з питань організації вакцинації дітей,  тренінг “Організація невідкладної  меддопомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях- Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольца”, “Training Symposium of International Network of Universities for Molekular Allergology and Immunology”.
Має досвід організаційної роботи на посаді завідувача педіатричним відділенням міської  дитячої поліклініки, заступника Головного лікаря Територіально-медичне об`єднання по медичному обслуговуванню населення, Головного районного педіатра, завідувача амбулаторного відділення приватного Медичного центру,   лікаря педіатра стаціонарного педіатричного відділення дошкільно- шкільного віку, дитячого інфекційного відділення для лікування пневмонії, лікаря-педіатра дільничного за сумісництвом, лікаря педіатра приватного Медичного центру.
Є керівником інтернатури Медичного центру за спеціальностями акушерство і гінекологія, загальна практика- сімейна медицина,терапія, педіатрія , фармація.
З 2016 року працює на кафедрі педіатрії Київського медичного університету УАНМ за сумісництвом.

10
Сінгх Олеся Олександрівна
Асистент кафедри.

В 2008 році закінчила з відзнакою «Педіатричний факультет» Луганського державного медичного університету.
В 2010 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія» на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією Луганського державного медичного університету.
З 2010 по 2014 рік працювала лікарем – неонатологом у пологовому відділенні ЛМБЛ№3 м. Луганська.
В 2012 році закінчила клінічну ординатуру за фахом «Неонатологія» на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету та була прийнята на посаду асистента кафедри.
В 2013 році здобула другу кваліфікаційну категорію з неонатології.
В 2015 році закінчила курси зі спеціалізації «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №1 НМАПО ім. П.Л.Шупіка.
Має 11 друкованих наукових робіт, 1 патент на корисну модель, 2 методичні рекомендації. Працює над кандидатською дисертацією.
З 2016 року працює асистентом кафедри педіатріїї Київского медичного університету УАНМ за сумісництвом.

11
Балич Олеся Аркадіївна.
Асистент кафедри.

У 2008 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю педіатрія.
З 2008 по 2010 роки проходила інтернатуру за спеціальністю педіатрія.
З 2010 по 2012 роки навчалася у клінічній ординатурі за спеціальністю педіатрія при НМУ ім. О.О. Богомольця.
З 2012 року по теперішній час працює лікарем- педіатром у дитячій клінічній лікарні № 8 м. Києва.
У 2012 році навчалася на курсах з дитячої нефрології.
З 2016 року працює асистентом кафедри педіатрії Київского медичного університету УАНМ за сумісництвом.

12
Волоха Тетяна Ігорівна
Асистент кафедри.

2003 – 2009 роки – навчалася в НМУ ім. О. О. Богомольця на 3 медичному факультеті
2009 -2011 роки – проходила інтернатуру за спеціальністю педіатрія на базі ДКЛ 8
В 2016 році закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю педіатрія при Національному медичному університеті
З 2015 року працює на посаді лікаря-педіатра у відділенні для дітей молодшого віку ДКЛ 8 м. Києва
Асистент кафедри педіатрії КМУ з 2016 року за сумісництвом.

Контактна інформація: е-мейл – pediatrics@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Академіка Вернадського, 53, тел.: +38(044) 561 17 27,
м. Київ, вул. Мельникова,18, тел.: +38(044) 424 04 25.