Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Перший проректор КМУ УАНМ

Середа Петро Іванович

 доктор медичних наук, професор.

 

seredaНародився 02 січня 1949 року в Київській області.

Фахівець у галузі фармакології і фармації. Закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця та Національну фармацевтичну академію України.

Працював в практичній системі охорони здоров’я, на наукових посадах в Інституті фармакології і токсикології НАМН України, в апараті МОЗ України, керував Державним науково – експертним центром МОЗ України. Тривалий час професійна діяльність була пов’язана з НМУ ім. Богомольця на посадах професора, завідувача кафедри, декана фармацевтичного факультету, директора Інституту проблем патології.

Коло наукових інтересів – розроблення лікарських засобів для лікування патології ЦНС, проблеми нейротоксикології, дослідження  складу і фармакологічної дії біологічно активних речовин лікарських рослин. Має 160 наукових  публікацій, 20 патентів на винаходи. Є автором підручників і навчально – методичних посібників.

Входить до складу Комісії з питань державної реєстрації лікарських засобів та Комісії з питань атестації експертів, задіяних в експертизі лікарських засобів МОЗ України.

У лютому 2016 року призначений на посаду першого проректора Київського медичного університету УАНМ.