Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

IvnyevРЕКТОР
Івнєв Борис Борисович

Борис Борисович Івнєв народився у 1964 році в місті Торез, Донецької області.
В 1987 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Донецького медичного інституту імені М. Горького. Після навчання відразу був рекомендований на наукову роботу. Він пройшов усі ступені наукового та педагогічного зростання на кафедрі фізіології: старший лаборант (1987 р.), асистент (1991 р.), доцент (1997 р.), професор (2003 р.). В 1991 році успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 2001 році – докторську дисертацію, присвячену нейрофізіологічним механізмам розвитку хвороби Альцгеймера.
З 2002 по 2012 рік працював деканом медичного факультету №1 Донецького медичного університету ім.М.Горького, з 2012 по 2014 рік – першим проректором ДонНМУ. З початку 2015 року до серпня 2015 року працював професором кафедри фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця, останнім часом працював радником президента КМУ УАНМ.
Головним напрямом наукової діяльності професора Б. Б. Івнєва є нейрофізіологічні дослідження головного мозку при різних видах патології.
В колі наукових інтересів Б.Б.Івнєва є також патогенетичні механізми розвитку залежностей та психотерапевтичні методи їх корекції.
Професором Б. Б. Івнєвим розроблені методи ранньої діагностики та прогнозування хвороби Альцгеймера. За наукову монографію «Хвороба Альцгеймера» в 2002 році нагороджений дипломом Академії медичних наук України.
Б. Б. Івнєв – автор близько 200 наукових праць, зокрема п‘яти монографій і підручника з функціональних методів дослідження. Він був учасником багатьох всесвітніх та європейських форумів.
Член редакційних колегій науково-практичних журналів «Неийронаука – теоретичні та клінічні аспекти» та «Журнал психіатрії та медичної психології».
Професор Б. Б. Івнєв виконує велику роботу в суспільних і професійних об'єднаннях. Він є членом Президії Українського товариства неийронаук, Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, Європейської асоціації нейронауки, Міжнародного Товариства Гіпнозу (ISH), представником України від АППУ в Європейському Товаристві Гіпнотерапії (ESH).
За роботу з профілактики та реабілітації залежностей Б. Б. Івнєва нагороджено медаллю «В пам'ять про народного лікаря СРСР О. Р. Довженко», а також Почесними грамотами різних рівнів.