Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра неврології, психіатрії, рефлексо-  і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини 

Завідувач кафедри д. мед. н., проф. Копчак Оксана Олегівна

Кафедра неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини була створена 01 лютого 1994 р.

На кафедрі працюють 12 викладачів, серед яких:
Доктор медичних наук, проф. – Дзюб Г.К. 
Кандидати медичних наук, доц. – Теленгатор О.Я., Клименко С.К., Парахін А.І., 
Пуцев А.І., Кризина Н.П.
Кандидат біологічних наук, доц. – Коркушко О.О.
На кафедрі викладають наступні дисципліни:
–    Неврологія;
–    Психіатрія;
–    Рефлексотерапія;
–    Лікувальна фізкультура;
–    Мануальна терапія.

Неврологія – наука, яка вивчає захворювання центральної та периферичної нервової системи, розробляє теорію і практику лікування неврологічних захворювань. Слід відмітити, що невропатологи займаються консервативним лікуванням неврологічних хворих, в той час як нейрохірурги здійснюють оперативне лікування травматичних, пухлинних, судинних та інші ушкодження головного та спинного мозку, нервових сплетінь і стовбурів, а також периферичних нервів.

Психіатрія – це наука, що вивчає причини виникнення, прояви, перебіг, методи запобігання і лікування психічних хвороб. Як самостійна галузь психіатрія відокремилася лише у 18 столітті.

Рефлексотерапія – це простий і ефективний метод лікування багатьох захворювань.

Мануальна терапія, або лікування руками – вид терапії, спрямований на лікування кістково-м’язової системи, внутрішніх органів за допомогою дії рук.

Викладачі кафедри – автори і співавтори 5 підручників та 2 навчальних посібників, серед яких:

1.    Г.К.Дзюб, В.М.Кузнецов, Н.В.Нестерчук «Ургентна психіатрія» (клініка, психодіагностика, терапія). – К., 2010.- 193 с. 
2.    А.Я. Теленгатор «Очерки  по психологии, психотерапии и деонтологии в неврологии». – К., 2011.- 128 с.
3.    О.Я.Теленгатор, Д.Т. Карабаєв, М.Ю. Гридщук «Непрацездатність в неврології».- К., 2011.- 307с.

Контактна інформація: е-мейл – neurology@kmu.edu.ua​drmatiash@gmail.com
адреса – м. Київ, вул. Кирилівська 103 (Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня), тел.: +38(044) 568 81 50,
м. Київ, вул. Рогозівська, 6 (КМКЛ № 11), тел.: +38(044) 568 81 50,
м. Київ, Вишгородська 67 (ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України), тел.: +38(044) 428 19 92,
м. Київ, вул. Тарасівська, 6 (КНП «Київський центр спортивної медицини), тел.: +38(044) 288 33 28,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 (7 поверх), тел.: +38(044) 560 04 30.